Archiv


<< 1 5 10 13 14 15 16 17 20 >>

24.01.
2012
Zápis z 35. setkání (21. ledna 2012)


Cílem projektu Goethe-Institutu Jazyková a kulturní heterogenita na školách byla intenzivní výměna zkušeností mezi Českou republikou a Německem o možných řešeních integrace dětí s migrační minulostí v oblasti jazykového a interkulturního vzdělávání.

20.10.
2011
Zápis z 34. setkání (15. října 2011)

17.10.
2011
Čeština pro cizince formou „blended learningu“


Oddělení českého jazyka pro cizince Metropolitní univerzity Praha nabízí k volnému užívání studijní online podporu ke kurzům českého jazyka pro cizince v post-sekundárním a terciárním stupni vzdělávání.

Vstupní jazyková úroveň: Začátečník (předpoklad min. znalosti anglického jazyka)

Cílová jazyková úroveň: A1/1

Podle učebnice: New Czech Step by Step (Lída Holá), lekce 1-5

Více o projektustruktuře kurzu a práci v e-learningovém prostředí.


Projekt byl orientován na zkvalitnění filologických učitelských studijních programů, zvláště bohemistických, na zvýšení kompetencí budoucích, event. i současných učitelů v oblasti práce s žáky, jejichž prvním jazykem není čeština.

Žadatel: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra českého jazyka a literatury

Partner žadatele: Univerzita Karlova v Praze, Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka o.s. (AUČCJ)

<< 1 5 10 13 14 15 16 17 20 >>© AUČCJ 2004 - 2020 - všechna práva vyhrazena Gappa - tvorba webových stránek