Příspěvky

V příspěvku budou představeny zkoušky z češtiny, které musí absolvovat zahraniční uchazeči o studium na Západočeské univerzitě v Plzni. Autorka také nastíní vývoj jazykového testování 
Číst více
Ve svém příspěvku bych chtěla prezentovat, s jakými požadavky se na mě obracejí lidé připravující se na zkoušky A2 (k získání trvalého pobytu) a B1 
Číst více
Zájem o Zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt setrvale roste a s tím rostou též nároky na její tvorbu, administraci a nutnost interakce s uchazeči i s institucemi a 
Číst více
Zkoušku z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR (ZKOBČ) skládají zájemci o české občanství od roku 2014. Ukážeme si, jak zkouška vypadá, 
Číst více
Prezentace shrne typy zkoušek češtiny pro cizince (od státních zkoušek po interní zkoušky), jejich formy (prezenční a online) se zvláštním zaměřením na specifika online zkoušek 
Číst více
Mnohé české vysoké školy vyžadují od zahraničních studentů doložení znalosti českého jazyka na určité úrovni, obvykle podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Požadovaná jazyková 
Číst více
Evropský projekt XR-Women cílí na podporu jazykové gramotnosti nejen uprchlic, na své si přijdou i fanoušci nových technologií. Výsledkem projektu bude právě vznikající online e-learningová 
Číst více
Kniha obsahuje snadné texty ke čtení o životě v České republice a obrázkový slovník. Nejedná se o žádný nudný černo-bílý text, ale hravé zpracování, které 
Číst více
Jazykové korpusy představují významný zdroj informací o podobách a vlastnostech přirozeného jazyka. Pro jazykovou výuku pak představují především rozsáhlý zdroj autentických jazykových dat. Tento příspěvek 
Číst více
Obrazový materiál je v dnešní době nedílnou součástí jazykové výuky. Pomáhá nám při prezentaci a procvičení slovní zásoby, dokáže povzbudit studenty ke konverzaci a diskuzi, může 
Číst více