Projekt ČESKY S PŘEHLEDEM – komplexní podpora jazykového vzdělávání azylantů na území České republiky je zaměřen na azylanty, osoby s udělenou mezinárodní ochranou včetně přesídlených osob. Cílem tohoto projektu je zajistit komplexní podporu při jazykové integraci těchto osob. Jejich podpora spočívá především v zajišťování výuky českého jazyka jak v rámci Státního integračního programu podle metodiky MŠMT, tak nad tento rámec. Prioritním cílem kurzů je rozvoj komunikačních dovedností a konverzační obratnosti a také rozvoj specifických komunikačních kompetencí s důrazem na sociokulturní integraci azylantů do společnosti. S tím také úzce souvisí i zavedení komplexní metodické podpory lektorů. Projekt proto zahrnuje systém řízení kvality kurzů prostřednictvím hospitací metodika, díky jehož doporučením mohou lektoři dále zdokonalovat své lektorské schopnosti. Dalšími složkami metodické podpory jsou individuální konzultace s metodikem a využití učebních materiálů z rozsáhlé knihovny AUČCJ.

 

Specifickými cíli projektu jsou:

  • prohloubení rozvoje komunikačních dovedností a konverzační obratnosti u účastníků kurzů českého jazyka v rámci Státního integračního programu (dále SIP),
  • rozvoj specifických komunikačních kompetencí s důrazem na sociokulturní integraci azylantů do společnosti a rozvoj potřebných teoretických  znalostí u účastníků kurzů českého jazyka nad rámec SIP,
  • zavedení komplexní metodické podpory lektorů v kurzech českého jazyka pro azylanty a další cílové skupiny a sjednocení metodických postupů v těchto kurzech pro celou Českou republiku.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského uprchlického fondu (EUF 2012-12).

logo_MVCR      logo_solidarita