Cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka (1) 2024/2025

Cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka (1) si klade za cíl komplexně připravit začínající učitele nebo učitele, kteří dosud neprošli teoretickou průpravou. Absolventi cyklu získají důležité informace o odlišnostech mezi výukou českého jazyka a češtiny pro cizince. Naučí se připravovat a realizovat efektivní lekce zahrnující nácvik všech řečových dovedností a aplikovat získané znalosti také při výuce žáků-cizinců. Cyklus školení je možné podpořit ze šablon.

Přihlásit se můžete zde: ONLINE PŘIHLÁŠKA

Lektoři:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *