Harmonogram roku


Harmonogram AUČCJ v roce 2017

18. února 2017 Další vzdělávání učitelů
Příklady dobré praxe: Výuka v nehomogenní třídě
20. května 2017 On-line výuka: E-learning, webináře...
Příklady dobré praxe: Výuka studentů z jazykově smíšeného prostředí
7. října 2017 Pracovně právní problematika lektorů
Příklady dobré praxe: Výuka seniorů
2. prosince 2017 Jazykové nástroje EU (SERRJ, EJP) a vzdělávání dětí
Příklady dobré praxe: Výuka studentů bez znalosti latinky a analfabetů

 

Harmonogram AUČCJ v roce 2016

5. března 2016 Psychoterapeutický výcvik pro lektory
Příklady dobré praxe: výuka začátečníků
4. června 2016 Alternativní / méně časté výukové metody
Příklady dobré praxe: výuka mírně pokročilých
1. října 2016 Tvorba učebních a testových materiálů a autorská práva
Příklady dobré praxe: výuka středně pokročilých
3. prosince 2016 Specifické vzdělávací potřeby u dětí-cizinců
Příklady dobré praxe: výuka pokročilých

 

Harmonogram AUČCJ v roce 2015

7. března 2015 Výukové materiály (včetně on-line materiálů)
Příklady dobré praxe: Psaní a gramatika
6. června 2015 Výuka vyšších úrovní
Příklady dobré praxe: Mluvení a fonetika
3. října 2015 Zdokonalování lektorských dovedností: hospitace a zpětná vazba
Příklady dobré praxe: Poslech
5. prosince 2015 Děti-cizinci: začleňování do výuky
Příklady dobré praxe: Čtení

 

Ústřední témata budou tradičně doplněna dalšími aktivitami:

  • prezentacemi probíhajících projektů, které se zabývají problematikou výuky češtiny jako cizího jazyka,
  • představením nových učebnic a učebních materiálů,
  • workshopy a semináři pod názvem.

 

Budeme rádi, když se budete aktivně účastnit programu Asociace. Pokud máte zájem vystoupit se svým příspěvkem, který se vztahuje k výše uvedeným tématům, nebo se podělit o praktické zkušenosti z výuky se svými kolegy, zašlete anotaci příspěvku v rozsahu 10–15 řádků s uvedením názvu, formy vystoupení (workshop, přednáška), plánovaným časovým rozsahem a požadavky na technické vybavení na adresu info@auccj.cz.

Za Výbor AUČCJ: Mgr. Marie Poláčková© AUČCJ 2004 - 2017 - všechna práva vyhrazena Gappa - tvorba webových stránek