Harmonogram roku


Harmonogram setkání AUČCJ v roce 2020

14. března 2020 Čeština pro studium
16. května 2020 Čeština v zahraničí
3. října 2020 Čeština pro práci
28. listopadu 2020 Čeština v rodině

 

Pokud máte zájem vystoupit se svým příspěvkem, který se vztahuje k výše uvedeným tématům, nebo se podělit o praktické zkušenosti z výuky se svými kolegy, zašlete anotaci příspěvku v rozsahu 10–15 řádků s uvedením názvu, formy vystoupení (workshop, přednáška), plánovaným časovým rozsahem a požadavky na technické vybavení na adresu info@auccj.cz.

 

Harmonogram setkání AUČCJ v roce 2019

16. 3. 2019 Z dění v oboru: Společný evropský referenční rámec: Companion Volume
Sdílení zkušeností: Studenti s mateřským jazykem íránským, turkickým a semitským
18. 5. 2019 Z dění v oboru.
Sdílení zkušeností: Studenti s mateřským jazykem asijským
21. 9. 2019 Z dění v oboru.
Sdílení zkušeností: Studenti s mateřským jazykem slovanským
23. 11. 2019 Z dění v oboru: Žáci a studenti s odlišným mateřským jazykem na ZŠ a SŠ
Sdílení zkušeností: Studenti s mateřským jazykem germánským a románským

 

Z dění v oboru Sdílení zkušeností ‒ skupiny jazyků
  • aktuality
  • nové učebnice a materiály
  • práce studentů a absolventů
  • aktuální otázky
  • podněty členů
  • srovnání s češtinou
  • sociokulturní aspekty výuky
  • minilekce jazyka
  • výuka výslovnosti
  • workshopy

 

Pokud máte zájem vystoupit se svým příspěvkem, který se vztahuje k výše uvedeným tématům, nebo se podělit o praktické zkušenosti z výuky se svými kolegy, zašlete anotaci příspěvku v rozsahu 10–15 řádků s uvedením názvu, formy vystoupení (workshop, přednáška), plánovaným časovým rozsahem a požadavky na technické vybavení na adresu info@auccj.cz.

 

Harmonogram setkání AUČCJ v roce 2018

17. února 2018 Testování a hodnocení ve výuce
Příklady dobré praxe: Výslovnost
26. května 2018 Nové trendy v češtině
Příklady dobré praxe: Psaní
20. října 2018 Čeština: cizí jazyk vs. druhý jazyk
Příklady dobré praxe: Mluvení
1. prosince 2018 Děti a žáci s odlišným mateřským jazykem
Příklady dobré praxe: Receptivní dovednosti

 

Harmonogram setkání AUČCJ v roce 2017

18. února 2017 Další vzdělávání učitelů
Příklady dobré praxe: Výuka v nehomogenní třídě
20. května 2017 On-line výuka: E-learning, webináře...
Příklady dobré praxe: Výuka studentů z jazykově smíšeného prostředí
7. října 2017 Pracovně právní problematika lektorů
Příklady dobré praxe: Výuka seniorů
2. prosince 2017 Jazykové nástroje EU (SERRJ, EJP) a vzdělávání dětí
Příklady dobré praxe: Výuka studentů bez znalosti latinky a analfabetů

 

Harmonogram setkání AUČCJ v roce 2016

5. března 2016 Psychoterapeutický výcvik pro lektory
Příklady dobré praxe: výuka začátečníků
4. června 2016 Alternativní / méně časté výukové metody
Příklady dobré praxe: výuka mírně pokročilých
1. října 2016 Tvorba učebních a testových materiálů a autorská práva
Příklady dobré praxe: výuka středně pokročilých
3. prosince 2016 Specifické vzdělávací potřeby u dětí-cizinců
Příklady dobré praxe: výuka pokročilých

 

Harmonogram setkání AUČCJ v roce 2015

7. března 2015 Výukové materiály (včetně on-line materiálů)
Příklady dobré praxe: Psaní a gramatika
6. června 2015 Výuka vyšších úrovní
Příklady dobré praxe: Mluvení a fonetika
3. října 2015 Zdokonalování lektorských dovedností: hospitace a zpětná vazba
Příklady dobré praxe: Poslech
5. prosince 2015 Děti-cizinci: začleňování do výuky
Příklady dobré praxe: Čtení


© AUČCJ 2004 - 2020 - všechna práva vyhrazena Gappa - tvorba webových stránek