CO BUDETE DĚLAT?
 vyučovat český jazyk a literaturu (děti – dospělé) na odborné úrovni u krajanské komunity ve státech Mato Grosso do Sul a Rio Grande do Sul;
 seznamovat krajany a zájemce o českou kulturu s reáliemi, historií a současností České republiky;
 propagovat ČR, podávat informace o možnostech studia v ČR;
 připravovat akce (kulturní, dramatické, hudební či jiné) ve spolupráci s krajanskou komunitou a spolky;
JAK SI VÁS PŘEDSTAVUJEME?
 máte ukončené VŠ vzdělání magisterského programu přednostně v oblasti českého jazyka a literatury, nejlépe v kombinaci s cizím jazykem;
 dobře ovládáte portugalský jazyk (není-li příslušný jazyk jako aprobační předmět součástí Vašeho vysokoškolského studia, musí být jeho znalost doložena vysvědčením či jiným dokladem prokazujícím znalost portugalštiny);
 při Vaší práci běžně používáte PC (umíte pracovat s MS Office, internetem);
 jste spolehliví, pečliví, máte dobré komunikační a organizační schopnosti a vysoké pracovní nasazení, zajímáte se o krajanskou problematiku, jste flexibilní a ochotní cestovat.
CO JE VAŠÍ VÝHODOU?
 dvouletá praxe ve výuce českého jazyka na ZŠ, SŠ;
 umělecké aktivity: hra na hudební nástroj, zpěv, taneční, dramatické či výtvarné činnosti; publikační a redakční činnost, znalost archivnictví a knihovnické práce.
CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?
 zajímavou práci u krajanských komunit v zahraničí;
 pracovní poměr na dobu určitou;
 25 dnů dovolené;
 další vzdělávání formou seminářů;
 finanční ohodnocení v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., příslušnými prováděcími předpisy a nařízením vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů;
 náhradu výdajů na dopravu do zahraničí a zpět včetně náhrady výdajů spojených s přepravou osobních věcí, poskytnutí učebních pomůcek a technických prostředků, včetně zapůjčení notebooku, hrazení výdajů spojených se získáním povolení k pobytu, popřípadě pracovního povolení, úhradu výdajů za lékařské prohlídky a očkování, jsou-li zahraniční institucí požadovány;
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN NÁSTUPU: 1. 3. 2020.

ZAUJALI JSME VÁS? Vyplněný dotazník, který naleznete ZDE, životopis v českém jazyce (preferovaný
formát Europass), motivační dopis, ověřenou kopii VŠ diplomu a popřípadě další dokumenty,
např. jazykový certifikát, certifikáty z relevantních profesních kurzů a doporučení zaměstnavatele
zašlete do 31. 10. 2019 na dzs@teamio.eu. Nezapomeňte uvést název pozice a telefonní kontakt.