Státní reálná škola ve Vohenstraußu (Bavorsko) 
hledá
asistentku/asistenta pro výuku českého jazyka
pro školní rok 2017/18 a evtl. 2018/19.

Požadavky na uchazeče:

O místo se může ucházet každý, kdo v nedávné době dokončil studium učitelství pro 2. stupeň základní školy nebo pro střední školy a má v aprobaci německý jazyk nebo kdo studium dokončí začátkem školního roku. Český jazyk nemusí být v aprobaci obsažen, pokud je uchazeč/ka rodilý mluvčí.

Náplň práce:

Asistent/ka nevede kontinuálně samostatnou výuku, ale spolupracuje s místní učitelkou češtiny. Může například odučit jednotlivé hodiny nebo jejich části, podílí se na přípravě materiálů, na organizaci výletů, hospituje v hodinách. Samostatně vede obvykle kroužek češtiny a evtl doučování. Je zbaven/a povinnosti dozorů a nesmí být nasazován/a jako záskok za nemocné kolegy. Při závěrečné zkoušce přebírá roli druhého hodnotitele ústní zkoušky. Konkrétní náplň práce závisí na domluvě s místní kolegyní a na preferencích asistenta/asistentky. Pracovní úvazek činí 12 hodin týdně.

Finanční ohodnocení:

Asistent/ka je placena formou stipendia, které činí 800 euro měsíčně a které není dále daněno. Bavorské ministerstvo také hradí zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti.

Přihlášky:

V případě zájmu kontaktujte místní učitelku češtiny paní R. Burcsak na emailové adrese: renata.burcsak@itshop.de

Uzávěrka přihlášek je 30.04.2017.