Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami", financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.2.62/0.0/0.0/15_001/0000586, výběrové řízení na následující pozici se zaměřením na vzdělávání:

Lektor na téma „Podpora žáků s OMJ“

Požadujeme:

• doložené VŠ vzdělání Mgr. stupně v oborech učitelství češtiny jako druhého jazyka
• pedagogická praxe se vzděláváním dětí/žáků s OMJ min. 5 let,
• doložená zkušenost s lektorováním vybraného tématu (min. 5 školení pro min. 15 účastníků v posledních 3 letech),
• zkušenost s výukou češtiny pro cizince výhodou, 
• doložená zkušenost v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství ve školských poradenských zařízeních nebo školách výhodou.

Nabízíme: dohodu o provedení práce

Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) posílejte do 18. 5. 2018 na adresu:  dorobantova.eva@vlada.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Horáčková,  horackova.jana@vlada.cz, 702 160 093

V záhlaví uveďte text „Lektor na téma Podpora žáků s OMJ“.