Inzerce
Moderní a stále se rozvíjející Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky GoStudy, sídlící v samém centru Prahy, hledá kvalitní a zkušené lektory češtiny pro cizince pro roční přípravné kurzy ke studiu na vysokých školách v ČR. V tuto chvíli je výuka realizována via Zoom, tedy on-line.

03.09.
2020
Absolventka bohemistiky na FF hledá místo lektorky češtiny pro cizince v Praze.

26.01.
2020
Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje výběrové řízení

26.01.
2020
Absolventka bohemistiky hledá místo lektorky v Praze.

21.11.
2019
MÚVS ČVUT v Praze hledá lektora/lektorku češtiny pro cizince.


V současné době hledáme kolegy/kolegyně na intenzivní kurzy 2019/2020 a na individuální lekce.


DZS shání učitele/učitelku české jazyka a literatury (děti – dospělé) na odborné úrovni u krajanské komunity ve státech Mato Grosso do Sul a Rio Grande do Sul.


Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky GoStudy hledá lektory češtiny pro cizince pro roční přípravné kurzy ke studiu na vysokých školach v ČR.


Jazyková škola Czech Language Training v Praze 2 hledá nové lektory a lektorky od září a října 2019


Jazyková soukromá škola "Julia’s School" s velmi dobrou atmosférou a přístupem k zaměstnancům hledá lektora/ku ČEŠTINY PRO CIZINCE pro roční intenzivní kurz v Praze.


Centrum jazykového vzdělávání (CJV) Filozofické fakulty Univerzity Palackého hledá lektorku/lektora češtiny pro cizince pro své pracoviště v Praze-Klánovicích.


  • ÚBS FF UK pořádá v centru Prahy semestrální a dvousemestrální intenzivní kurzy Česká studia a Letní školu slovanských studií. Kurzy se jednak zaměřují na praktickou výuku českého jazyka, jednak seznamují zájemce s českou literaturou, historií a kulturou. Součástí všech nabízených programů jsou výlety zpřístupňující kulturní zajímavosti České republiky, dále je také možné účastnit se odpoledních aktivit, jako je kreativní psaní, divadlo, české filmy, vycházky po Praze a návštěvy kulturních pamětihodností aj.
  • Více informací na http://ubs.ff.cuni.cz, http://lsss.ff.cuni.cz nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese ubohstud@ff.cuni.cz.

  • Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nabízí výuku češtiny pro cizince v kurzech různé délky a intezity, prezenčních i distančních, skupinových i individuálních. Připravujeme též ke studiu na českých vysokých školách a k Certifikované zkoušce z češtiny. Více informací na http://ujop.cuni.cz.
  • Charles University, Institute for Language and Preparatory Studies offers lessons in Czech for foreigners in courses of variable length and intensity, onsite and distant learning, group and individual. We also prepare for study at Czech universities and Czech Language Certificate Exams. More information at http://ujop.cuni.cz/en/.
  • Институт языковой и профессиональной подготовки Карлова университета предлагает обучение чешскому языку для иностранцев в форме курсов различной продолжительности и интенсивности, в очной и заочной форме, в группах и индивидуально. Предлагаем также подготовку к поступлению в чешские университеты и к Сертифицированному экзамену по чешскому языку. Больше информации на http://ujop.cuni.cz/ru.
20.12.
2014
Absolventka bohemistiky na FF hledá místo lektorky češtiny pro cizince v Praze.

00.00.
0000
Lektor/lektorka češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na základní škole
© AUČCJ 2004 - 2020 - všechna práva vyhrazena Gappa - tvorba webových stránek