Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity si dovoluje pozvat všechny zájemce o český jazyk pro cizince na mezinárodní konferenci

KLÍČ K ČEŠTINĚ JAKO CIZÍMU JAZYKU

Konference představí češtinu pro cizince jako dynamicky se rozvíjející obor bohemistiky a poskytne platformu pro výměnu či sdílení zkušeností z didaktického i odborného hlediska.
Termín: 9. – 10. září 2015
Místo konání: Brno, Univerzitní kampus

Tematické okruhy:

► 1. Metodika, testování a inovace v oboru čeština jako cizí jazyk
► 2. Profesní čeština (jazyk pro specifické účely)
► 3. Čeština z druhé strany (očima studentů a odborníků z praxe)
VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA: http://www.cjv.muni.cz/cs/konference-czkey/