V rámci projektu ZAPOJ SE! Programy pro zapojení migrantů a české majority vytvořilo Centrum pro integraci cizinců letáky, které obsahují informace pro cizince - rodiče dětí, které začaly chodit do základní školy v České republice, a rodiče dětí, které je třeba do základní školy v ČR přihlásit.

První leták obsahuje informace k zápisu dítěte:

Druhý leták obsahuje informace o nástupu dítěte na základní školu: