Potřebujeme bezchybnou češtinu? Online přednáška o češtině 24. 9. 2020

Někdy se zdá, že to, co na češtině její uživatele a uživatelky zajímá nejvíc, jsou chyby. Jazyková chyba je chápána jako prohřešek, jako znak nedostatečnosti pisatele a její odhalení dává dotyčnému právo pisatele kritizovat a soudit. Většinou si potrpíme na chyby pravopisné, a to v rozporu s tím, co je na jazyce a komunikaci skutečně to zásadní.

U příležitosti Evropského dne jazyků Vás srdečně zveme ke sledování on-line přednášky o češtině Mgr. Hany Prokšové, Ph.D. z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty UK s názvem Potřebujeme bezchybnou češtinu? Přednášející se zaměří na současnou podobu popularizace češtiny a lingvistiky, na fenomén pravopisné chyby a postoje mluvčích k chybování cizímu i vlastnímu. 

Mgr. Hana Prokšová, Ph.D. (*1986) vystudovala český jazyk a literaturu a estetiku na Filozofické fakultě UK, v doktorském studiu tamtéž se věnovala předložkovým vazbám. Devět let pracovala v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český, nadále působí v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK, je revizorkou státních maturit i přijímacích zkoušek. Zajímá se především o syntax, jazykovou změnu, didaktiku češtiny a český znakový jazyk.

Přednáška bude vysílána v českém jazyce přes platformu Zoom ve čtvrtek 24. 9. 2020 od 18:00 hodin.

Pro sledování se registrujte zde. 

Na e-mail uvedený v registraci Vám v den vysílání přijde odkaz, prostřednictvím něhož si přednášku spustíte.