Kolektiv autorů: Jitka Cvejnová, Jana Čemusová, Milan Hrdlička, Petra Chvojková, Marie Kestřánková, Jitka Lukášová, Markéta Slezáková, Kateřina Vlasáková Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2008 Cizinci žádající v České republice o povolení k trvalému pobytu budou od ledna 2009 skládat zkoušku z českého jazyka. Zkouška předpokládá ovládání jazykových znalostí a dovedností na úrovni A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Metodika Vás seznámí s oblastmi, které by měl student pro úspěšné vykonání zkoušky zvládnout, a nabídne způsoby přípravy na zkoušku vhodné právě pro studenta žádajícího v ČR o trvalý pobyt. Celou metodiku si můžete stáhnout ZDE (pdf, 1,57 MB). Přehled hlavních kapitol: - K PROBLEMATICE ČEŠTINY JAKO CÍLOVÉHO JAZYKA - ÚROVEŇ A1 PODLE SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - ZVUKOVÁ ROVINA (VÝSLOVNOST) - GRAMATICKÁ ROVINA (MLUVNICE) - LEXIKÁLNÍ ROVINA (SLOVNÍ ZÁSOBA) - JAZYKOVÉ FUNKCE - ČTENÍ - POSLECH - PSANÍ - MLUVENÍ - SOCIOKULTURNÍ MINIMUM - FORMÁT ZKOUŠKY NA ÚROVNI A1 PODLE SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE PRO JAZYKY Pro cizince-studenty českého jazyka a jejich vyučující spustil Výzkumný ústav pedagogický v Praze webové stránky Čeština pro cizince. Na těchto stránkách jsou uveřejňovány podrobné informace o požadavcích na zkoušku z českého jazyka včetně modelové zkoušky nanečisto (pdfmp3).