Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1)

Kolektiv autorů: Jitka Cvejnová, Jana Čemusová, Milan Hrdlička, Petra Chvojková, Marie Kestřánková, Jitka Lukášová, Markéta Slezáková, Kateřina Vlasáková

Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2008

Cizinci žádající v České republice o povolení k trvalému pobytu budou od ledna 2009 skládat zkoušku z českého jazyka. Zkouška předpokládá ovládání jazykových znalostí a dovedností na úrovni A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Metodika Vás seznámí s oblastmi, které by měl student pro úspěšné vykonání zkoušky zvládnout, a nabídne způsoby přípravy na zkoušku vhodné právě pro studenta žádajícího v ČR o trvalý pobyt.

Celou metodiku si můžete stáhnout ZDE.

Přehled hlavních kapitol:

– K PROBLEMATICE ČEŠTINY JAKO CÍLOVÉHO JAZYKA

– ÚROVEŇ A1 PODLE SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

– ZVUKOVÁ ROVINA (VÝSLOVNOST)

– GRAMATICKÁ ROVINA (MLUVNICE)

– LEXIKÁLNÍ ROVINA (SLOVNÍ ZÁSOBA)

– JAZYKOVÉ FUNKCE

– ČTENÍ

– POSLECH

– PSANÍ

– MLUVENÍ

– SOCIOKULTURNÍ MINIMUM

– FORMÁT ZKOUŠKY NA ÚROVNI A1 PODLE SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE PRO JAZYKY

Pro cizince-studenty českého jazyka a jejich vyučující spustil Výzkumný ústav pedagogický v Praze webové stránky Čeština pro cizince. Na těchto stránkách jsou uveřejňovány podrobné informace o požadavcích na zkoušku z českého jazyka včetně modelové zkoušky nanečisto.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *