• Výuka ČJ pro cizince všech úrovní. Skupinová, firemní, individuální i online výuka. Příprava ke zkouškám (trv. pobyt, st. občanství, přijímací zkoušky, maturita). Tel. 281910203, e-mail: zemkuv@seznam.cz.

  • Lessons of Czech language for all English and Russian speaking people. For students, groups, companies and individual students. Preparation for exams. High-educated experienced teacher (specialisaton Czech – Russian). Tel. 281910203, e-mail: zemkuv@seznam.cz.

  • Уроки чешского языка для русскоговорящих. Для студентов, компаний и индивидуальных заказчиков. Подготовка к экзаменам. Полностью квалифицированный опытный преподаватель. Tel. 281910203, e-mail: zemkuv@seznam.cz