• ÚBS FF UK pořádá v centru Prahy semestrální a dvousemestrální intenzivní kurzy Česká studia a Letní školu slovanských studií. Kurzy se jednak zaměřují na praktickou výuku českého jazyka, jednak seznamují zájemce s českou literaturou, historií a kulturou. Součástí všech nabízených programů jsou výlety zpřístupňující kulturní zajímavosti České republiky, dále je také možné účastnit se odpoledních aktivit, jako je kreativní psaní, divadlo, české filmy, vycházky po Praze a návštěvy kulturních pamětihodností aj.
  • Důležitým pozitivem kurzů je studium přímo v prostředí přední české univerzity s možností návštěv přednášek a seminářů nejen z českého jazyka, ale z širokého socio-kulturního základu včetně možnosti konzultovat s předními odborníky, např. z oblasti lingvistiky, literární vědy, historie, dějin kultury, filmové, divadelní a kulturní vědy.
  • Veškeré nabízené kurzy jsou vedeny lektory s dlouholetou zkušeností výuky češtiny pro cizince společně s českými vysokoškolskými odborníky v oboru čeština jako cizí jazyk.
  • Nabízíme také přípravu ke studiu na českých vysokých školách a možnost studia bohemistiky v rámci bakalářského či magisterského studijního programu na FF UK v Praze.
  • Více informací na http://ubs.ff.cuni.cz, http://lsss.ff.cuni.cz nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese ubohstud@ff.cuni.cz.