zcu-logo

Zajištuje vzdělávání budoucích pedagogů, včetně učitelství češtiny pro cizince.

Pořádá jazykové kurzy, včetně češtiny pro cizince.

Pořádá letní jazykové školy, včetně nabídky češtiny pro cizince pro dospělé i děti.

 islstitle