Jiné
Bezplatný e-learningový kurz češtiny od 20. února (primárně pro frankofonní studenty)


META, o.p.s. nabízí akreditovaný e-learningový kurz Výuka češtiny jako druhého jazyka v rozsahu 120 vyučovacích hodin. Kurz bude zahájen 14. listopadu 2016 a zakončení kurzu proběhne v červnu 2017. 


Centrum pro integraci cizinců vytvořilo letáky, které mohou základní školy využít při nástupu dětí-cizinců do první třídy. Letáky v češtině, bulharštině, angličtině, rumunštině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině zde můžete stáhnout.

17.10.
2011
Čeština pro cizince formou „blended learningu“


Oddělení českého jazyka pro cizince Metropolitní univerzity Praha nabízí k volnému užívání studijní online podporu ke kurzům českého jazyka pro cizince v post-sekundárním a terciárním stupni vzdělávání.

Vstupní jazyková úroveň: Začátečník (předpoklad min. znalosti anglického jazyka)

Cílová jazyková úroveň: A1/1

Podle učebnice: New Czech Step by Step (Lída Holá), lekce 1-5

Více o projektustruktuře kurzu a práci v e-learningovém prostředí.
© AUČCJ 2004 - 2020 - všechna práva vyhrazena Gappa - tvorba webových stránek