Odkazy


Instituce

 • Akcent International House Praha
  Jazyková škola s výukou češtiny pro cizince pro děti i dospělé. Metodické kurzy pro učitele.
 • Centra podpory inkluzivního vzdělávání
  Cílem našeho projektu je podpora zavádění inkluzivních hodnot do procesu vzdělávání na základních školách v České republice. V rámci projektu vznikla tzv. Centra podpory inkluzivního vzdělávání, která ve spolupráci s participujícími stranami ověřují a vytvářejí podmínky pro zajištění distribuce vzdělávání podle možností a schopností žáků.
 • Centrum distančního vzdělávání
   
 • Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR
   
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
   
 • The Association of Language Testers in Europe
  ALTE - The Association of Language Testers in Europe - is an association of institutions within Europe, each of which produces examinations and certification for language learners. Each member provides examinations of the language which is spoken as a mother tongue in their own country or region.
 • The Slavic and East European Language Resource Center
  SEELRC The Slavic and East European Language Resource Center Established in 1999 and operated jointly by Duke University and the University of North Carolina at Chapel Hill, the Slavic and East European Language Resource Center (SEELRC) is one of fourteen National Foreign Language Resource Centers.Themission of the SEELRC (pronounced "see-l-r-c") is to improve the national capacity to teach and learn Slavic and East European languages. The Center accomplishes this by developing teaching and assessment materials as well as by supporting research and a variety of activities, including undergraduate and graduate education and exchange programs, conferences, seminars, and public outreach programs. Funding for the Center comes from the U.S. Department of Education under Title VI of the Higher Education Act of 1965.
 • Ústav bohemistických studií
  Ústav bohemistických studií UK FF dlouhodobě patří k předním pracovištím, která zabezpečují výuku oboru čeština pro cizince, a to nejen u nás, ale i v mezinárodním měřítku. Je institucí s nejdelší tradicí výuky češtiny pro jinojazyčné mluvčí v ČR, je jediným akademickým pracovištěm v ČR, které v současnosti nabízí navazující magisterské studium zmíněného oboru. ÚBS rovněž organizuje prestižní Letní školu slovanských studií a zajišťuje výuku v celé řadě dalších kurzů češtiny procizince (kurzy pro stážisty a postgraduanty, placené kurzy – Česká studia, večerní kurzy, intenzivní kurzy; kurzy pro posluchače programu Erasmus, ECES aj.).

Portály

 • Bibliografie české literární vědy
  Databáze české literární vědy je rozdělena na dvě období: první obsahuje anotované záznamy od roku 1962 do současnosti, druhá dosud přepsané záznamy (cca 95 000) předmětové části lístkového katalogu Retrospektivní bibliografie 1770-1945. Excerpční základnu tohoto katalogu tvoří kolem 530 periodických tiskovin - novin, časopisů, sborníků a almanachů - tištěných v češtině nebo v němčině.
 • Bohemistika
  Internetová nástěnka s informacemi o aktuálním dění v oboru: připravované konference, semináře, workshopy a přednáškové cykly věnované české literatuře a literární vědě, nové publikace, volná místa, adresář světových bohemistických a slavistických pracovišť a badatelů. Údaje tohoto typu mohou uživatelé doplňovat do volně dostupných formulářů. Možnost vyžádat si zasílání aktualit e-mailem. Akce pořádané či spolupořádané ústavem jsou avizovány a dokumentovány také na http://www.ucl.cas.cz/aktuality.html. Na ústavní homepage lze nalézt i rubriku Texty, náhled do aktuálně zpracovávaných projektů s možností komentáře.
 • Česká elektronická knihovna
  Plnotextová databáze Česká elektronická knihovna - Poezie 19. století prezentuje 1200 básnických titulů, převážně v prvním vydání. Soustřeďuje díla prvořadých básníků i autorů jedné sbírky, a dává tak ucelený přehled o básnické produkci daného období. Poskytuje všechny výhody práce s digitálním textem: umožňuje snadné strukturované vyhledávání, vytváří statistiky, dovoluje pohyb mezi jednotlivými texty prostřednictvím filtrů a nabízí možnost kopírovat a tisknout části textů.
 • Česká literatura v exilu (1948-1989)
  Obsahuje záznamy cca. 1400 knih vydaných v českých exilových nakladatelstvích v letech 1948-1989 a statí s literární tematikou v českých exilových časopisech z uvedeného období; průběžně jsou excerpovány i časopisy vycházející po roce 1989
 • Český blog pro cizince
  Články na různá témata (kultura, sport, jídlo, český jazyk, každodenní situace...) psané zjednodušenou češtinou, určené především pro studenty na nižších úrovních. Vhodné pro samostudium nebo jako základ pro konverzaci v hodinách češtiny. U každého článku je slovníček a většinou také fotografie, videa a odkazy na další autentické zdroje.
 • Český národní korpus
  Český národní korpus (ČNK) je akademický projekt zaměřený na budování rozsáhlého počítačového korpusu především psané češtiny. Pracuje na něm Ústav Českého národního korpusu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (ÚČNK). Od svého založení roku 1994 má ÚČNK na starosti budování ČNK, jeho rozvoj a rovněž činnosti související, zvláště v oblasti výuky a pěstování oboru korpusová lingvistika.
 • Čeština extra,
  Tipy pro učitele a studenty jak pracovat s gramatickou příručkou a cvičeními Čeština extra a další užitečné informace o této publikaci.
 • Čeština pro mediky
  Multimediální studijní materiál pro podporu samostudiačeštiny jak v každodenních situacích, tak v nemocničním prostředí. Interaktivní online program obsahuje 40 výukových modulů s dialogy, užitečnou frazeologií, příslušným lexikem a cvičeními. Je doplněn o anglický výklad české gramatiky a ozvučený česko-anglický slovník s cca 2000 výrazů. Program je primárně určen studentům lékařství na českých vysokých školách, ale může být využit všemi, kdo mají zájem o studium češtiny prostřednictvím angličtiny. Program je volně přístupný na uvedené webové stránce. Byl vypracován Ústavem cizích jazyků 3.LF UK v rámci grantového programu GA UK v letech 2001-3.
 • Čeština pro život
  Czech for Life / Tschechisch fürs Leben / Čeština pro život pomůže naučit se správně česky. Stránka je tematicky zaměřena na informace k studiu češtiny, k pobytu a životu cizinců v České republice.
 • Cizinci v České republice
  Tyto stránky jsou společným projektem Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra. Stránky poskytují zásadní dokumenty a informace podporující koordinaci postupu v realizaci integrace cizinců v České republice. Stránky jsou zaměřeny především na integraci občanů třetích zemí (mimo EU).
 • Digitalizovaný archiv časopisů
  Archiv digitalizovaných kopií průběžně skenovaných předních českých literárních a kulturních časopisů 19. a 20. století (například Literární noviny, Lumír, Rozpravy Aventina, Tvar a další). Určeno pouze ke čtení (formát pdf).
 • Inkluzivní škola.cz
  Informační portál zaměřený na začleňování žáků-cizinců do českého vzdělávacího systému.
 • Metodický portál
  Metodický portál www.rvp.cz vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech.
 • migraceonline.cz
  Specializovaný web a fórum Multikulturního centra Praha pro kritickou diskuzi o migraci v ČR a v zemích střední a východní Evropy. Mapuje výzkum, vývoj legislativy, migrační a azylové politiky a činnost vládních i nevládních organizací.
 • NO Sprach-Kompetenzzentrum
 • pravopisne.cz
  Portál pro žáky základních a středních škol (pro všechny ročníky) k procvičování pravopisných jevů. Autory portálu jsou studenti Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové. Databáze pravopisných cvičení, online testy, literárněteoretické testy a zvukové diktáty soustředné na jediném místě daly vzniknout komplexnímu vzdělávacímu portálu. Pozornost zaslouží již zmíněné zvukové diktáty s volbou rychlosti a správnou metodikou diktování. Online procvičování ovládané myší s vyhodnocením, široký rozsah procvičované látky a přehledné menu umožňuje využít portál nejen vyučujícím základních a středních škol, ale i samotným žákům. Portál poskytuje motivaci k správnému užívání mateřského jazyka a k zájmu o literaturu.
 • Překladové slovníčky základních pojmů učiva pro ZŠ
   
 • The Czech Language on WWW
  These pages were created and they are still developed by several prestigious Czech institutions mainly, but not only for foreigners who want some brief, but serious information about the Czech language. More information can be found in literature mentioned in each section apart.
 • Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni
  Webový portál Varianty nabízí aktuální informace, texty a metodické materiály využitelné pro výuku interkulturního vzdělávání (IKV), globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a mediální výchovy. Poskytuje soubor možností, jak pomocí interaktivního způsobu učení naplňovat cíle a obsah průřezových témat RVP.


© AUČCJ 2004 - 2020 - všechna práva vyhrazena Gappa - tvorba webových stránek