NAVAZUJÍCÍ CYKLUS ŠKOLENÍ PRO UČITELE (nejen) NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH − VÝUKA ŽÁKŮ-CIZINCŮ NA SŠ A ZŠ (2018/2019)

Pro školní rok 2018/2019 jsme otevřeli !!! nově akreditovaný !!! cyklus školení, který by měl začínajícím učitelům pomoci zorientovat se v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka pro děti ve věku od 2 do 19 let, tzn. od přeškolního věku do ukončení střední školy. Účastníci se seznámí se specifiky jednotlivých věkových skupin, která mají vliv na lingvodidaktické postupy a metody, na tvorbu materiálů a testování a hodnocení. Důraz je kladen na praktické ukázky výuky jazykových jevů a nácvik jednotlivých jazykových kompetencí.
 

Kurz se bude konat v Brně. Download

 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘE

Ve formátu pdf
Ve formátu docx