Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pro školní rok 2017 - 2018 připravujeme již třetí ročník Cyklu školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka (akreditovaný MŠMT), na který bychom Vás velmi rádi pozvali.

Tento roční cyklus si klade za cíl komplexně připravit začínající učitele nebo učitele, kteří dosud neprošli teoretickou průpravou. Absolventi cyklu získají důležité informace o odlišnostech mezi výukou českého jazyka a češtiny pro cizince. Naučí se připravovat a realizovat efektivní lekce zahrnující nácvik všech řečových dovedností.

První dva semináře se budou konat ve dnech 9.9. a 11.11.2017.

Předběžný zájem prosím pište na seminare@auccj.cz.

Se srdečným pozdravem

Dana Havlíková 
vedoucí metodik AUČCJ 

a

Petra Žufníčková
organizátorka

 

Obsah kurzu můžete vidět v programu minulého ročníku:Download