NAVAZUJÍCÍ CYKLUS ŠKOLENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ UČITELE ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA − VÝUKA DĚTÍ A MLÁDEŽE (2017/2018)

Pro školní rok 2017 - 2018 jsme připravili nový cyklus školení, který by měl začínajícím učitelům pomoci zorientovat se v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka pro děti ve věku od 2 do 19 let, tzn. od přeškolního věku do ukončení střední školy. Účastníci se seznámí se specifiky jednotlivých věkových skupin, která mají vliv na lingvodidaktické postupy a metody, na tvorbu materiálů a testování a hodnocení. Důraz je kladen na praktické ukázky výuky jazykových jevů a nácvik jednotlivých jazykových kompetencí.

Kurz se bude konat v Brně. Tento cyklus školení zatím nemá akreditaci MŠMT. Informace o akreditovaném cyklu školení najdete zde.

 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘE

Ve formátu pdf
Ve formátu docx

 

PROGRAM

1. Začínáme učit češtinu jako cizí jazyk pro děti a mládež

 • Specifika výuky a osvojování jazyka/ů dětí
 • Jazyková diagnostika, jazykové úrovně a zkoušky pro děti a mládež
 • Interkulturní a sociokulturní kompetence dětí/žáků a učitelů

2. Výuka dětí-cizinců v předškolním věku

 • Jazyková podpora v mateřských školách
 • Příprava do školy a diagnostika školní zralosti
 • Didaktické postupy při „výuce“ gramatiky a slovní zásoby

3. Výuka žáků-cizinců mladšího a staršího školního věku

 • Didaktické postupy při výuce
 • Jazyková podpora a hodnocení (legislativa)
 • Specifické poruchy učení u dětí-cizinců

4. Výuka žáků-cizinců na SŠ

 • Emoční inteligence pro žáky/učitele
 • Digitální technologie ve výuce
 • Příprava žáků-cizinců k maturitě z ČJLDownload