Druhý ročník Cyklu školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka získal akreditaci MŠMT pro učitele základních a středních škol!

Tento roční cyklus si klade za cíl komplexně připravit začínající učitele nebo učitele, kteří dosud neprošli teoretickou průpravou. Absolventi cyklu získají důležité informace o odlišnostech mezi výukou českého jazyka a češtiny pro cizince. Naučí se připravovat a realizovat efektivní lekce zahrnující nácvik všech řečových dovedností.

Připojujeme podrobnější informace a přihlášku ve formátu docx nebo pdf. Těšíme se na setkání s vámi. Se srdečným pozdravem

Dana Havlíková 
vedoucí metodik AUČCJ 

a

Petra Žufníčková
organizátorkaDownload