Tento cyklus volně navazuje na Cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka.

Místo konání:

Hotel Krystal
José Martího 407/2
162 00 Praha 6-Veleslavín
 

Registrační formulář ve formátu .docx
Registrační formulář ve formátu .pdfDownload