Tento cyklus volně navazuje na Cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka.

Registrační formulář ve formátu .docx
Registrační formulář ve formátu .pdfDownload