Projekt je zaměřen na zvýšení kvalifikací a kompetencí učitelů na základních a středních školách, kteří se ve výuce setkávají s dětmi-cizinci a musí se vyrovnávat s jazykovou a sociokulturní bariérou. Primárním cílem projektu je zvýšit jejich kompetenci v pedagogické činnosti a minimalizovat tak negativní jevy pramenících z jazykové či sociokulturní odlišnosti při zachování multikulturních specifik žáků. Tato kompetenece bude zvyšována jednak prostřednictvím 4 jednodenních seminářů, jednak internetovou poradnou, fungující na principu FAQ,  která bude otevřena široké veřejnosti. Internetové stránky poradny budou obsahovat také relevantní odkazy na řešenou problematiku. Kromě toho bude v rámci projektu zpracována metodika kurzů sociokulturní integrace, zaměřená zejména na kurzy sociokulturní integrace realizované v rámci EIF v jednotlivých krajích ČR.

Žadatel: Sdružení občanů zabývajících se emigrací, z. s. (SOZE), www.soze.cz

Partner žadatele: Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka o.s. (AUČCJ)

Doba trvání projektu: 1. 1. – 30. 6. 2010

Lektoři seminářů zaměřených na integraci dětí-cizinců: Petra Procházková PaedDr. Pavel Schneider Mgr. Marcela Žebrakovská

Konzultant internetové poradny: Mgr. Josef Zemek

Výhody projektu pro  AUČCJ:

  • propagace aktivit AUČCJ spolu s aktivitami projektu
  • možnost odborného působení AUČCJ mimo vlastní setkání
  • získání kontaktů do škol, které integrují děti – cizince ( možný přínos např. pro odborný výzkum člena, který o kontakty požádá apod.)