Projekty


Probíhající projekty

Ukončené projekty


1 2 >>


Pro školní rok 2019/2020 jsme připravili již pátý ročník Cyklu školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka, na který bychom Vás velmi rádi pozvali. Termíny konání: 14. 9. 2019, 9. 11. 2019, 8. 2. 2020, 18. 4. 2020.

Cyklus je akreditovaný MŠMT.

Leták
Registrační formulář.docx
Registrační formulář.pdf


Od února 2018 náš spolek pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zajišťoval výuku češtiny pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou.

O projektu jsme pro vás připravili krátkou prezentaci, která je součástí tohoto příspěvku.


pro školní rok 2018/2019 jsme připravili již čtvrtý ročník Cyklu školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka (akreditovaný MŠMT), na který bychom Vás velmi rádi pozvali.


Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka od února 2018 zajišťuje výuku osob s mezinárodní ochranou po celé České republice. Projekt probíhá v úzké spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra, Správou uprchlických zařízení a dalšími subjekty zabývajícími se integrací cizinců. 


Projekt si jako hlavní cíl klade podporovat a rozvíjet aktivní metodicko-didaktickou spolupráci učitelů, akademiků a dalších odborníků v oblasti češtiny jako cizího jazyka na celostátní úrovni s přesahy do pohraničních oblastí sousedních států. Dílčími cíli je kvalitní příprava a realizace čtyř celodenních vzdělávacích setkání; tvorba metodické příručky Výuka azylantů a osob s mezinárodní doplňkovou ochranou – zkušenosti z let 2011–2015 a vydání sborníku příspěvků ze setkání v roce 2018.


Pro školní rok 2017/2018 jsme připravili již třetí ročník Cyklu školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka. Cyklus je akreditován MŠMT pro učitele ZŠ a SŠ.

 


Pro školní rok 2017/2018 jsme připravili nový cyklus školení, který by měl začínajícím učitelům pomoci zorientovat se v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka pro děti ve věku od 2 do 19 let, tzn. od přeškolního věku do ukončení střední školy. Kurz se bude konat v Brně.


Příští cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka bude probíhat v Praze a nově také V BRNĚ!


Projekt si jako hlavní cíl klade podporovat a rozvíjet aktivní metodicko-didaktickou spolupráci učitelů. Dílčími cíli je kvalitní příprava a realizace čtyř celodenních setkání; tvorba on-line metodické příručky pro výuku češtiny, určené pro děti-cizince, s názvem Čeština jako druhý/cizí jazyk: diagnostické nástroje a specifické poruchy učení a vydání sborníku příspěvků ze setkání v roce 2017.


Cílem projektu bylo jako již tradičně podporovat a rozvíjet aktivní metodicko-didaktickou spolupráci učitelů, akademiků a dalších odborníků v oblasti češtiny jako cizího jazyka na celostátní úrovni s přesahy do pohraničních oblastí sousedních států. Součástí projektu bylo vytvoření  metodické příručky pro výuku češtiny, určené pro děti-cizince staršího školního věku z třetích zemí. Více informací o metodice najdete zde.


Ve školním roce 2016/2017 proběhl druhý ročník Cyklu školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka.


Ve školním roce 2015/2016 pořádala AUČCJ Cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka. Tento roční cyklus si kladl za cíl komplexně připravit začínající učitele nebo učitele, kteří dosud neprošli teoretickou průpravou.


Projekt si jako hlavní cíl kladl podporovat a rozvíjet aktivní metodicko-didaktickou spolupráci učitelů, akademiků a dalších odborníků v oblasti češtiny jako cizího jazyka na celostátní úrovni s přesahy do pohraničních oblastí sousedních států. Projekt se realizoval tradičně formou přednášek, workshopů a seminářů, které se uskuteční v rámci čtyř celodenních setkání


Zajištění hospitační činnosti při výuce českého jazyka azylantů ubytovaných v IAS Předlice, Jaroměř, Brno, Havířov.

Smluvní strany: AUČCJ a SUZ MV ČR


Cílem projektu bylo vytvořit portál pro výuku češtiny jako cizího jazyka, a to na úrovni A1 a A2 (obecného jazyka) a na úrovni B1 – jazyka pro specifické účely se zaměřením na lékařskou češtinu. Výsledný výukový webový portál bude dostupný na stránkách www.mluvtecesky.net.

Řešitel: Masarykova univerzita – Centrum jazykového vzdělávání

Spolupracující organizace: Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s. (AUČCJ); Edukácia@Internet; Fachhochschule Burgenland GmbH; Studio Gaus; Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.


Projekt si jako hlavní cíl kladl podporovat a rozvíjet aktivní metodicko-didaktickou spolupráci učitelů, akademiků a dalších odborníků v oblasti češtiny jako cizího jazyka na celostátní úrovni s přesahy do pohraničních oblastí sousedních států. Součástí plánovaného projektu byl dále i návrh a propracování metodiky pro výuku češtiny, určené pro předškolní děti cizinců. Více informací o metodice najdete zde.


Cílem tohoto projektu bylo zajistit komplexní podporu při jazykové integraci těchto osob. Jejich podpora spočívá především v zajišťování výuky českého jazyka jak v rámci Státního integračního programu podle metodiky MŠMT, tak nad tento rámec.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského uprchlického fondu (EUF 2013-08).

logo_MVCR   images


Prioritním cílem kurzů byl rozvoj komunikačních dovedností a konverzační obratnosti a také rozvoj specifických komunikačních kompetencí s důrazem na sociokulturní integraci azylantů do společnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského uprchlického fondu (EUF 2012-12).

logo_MVCR      logo_solidarita


Projekt si jako hlavní cíl kladl podporovat a rozvíjet aktivní metodicko-didaktickou spolupráci učitelů a dalších odborníků v oblasti češtiny jako cizího jazyka. V rámci projektu proběhla 2. 3. 2013 mezinárodní konference Čeština doma i ve světě uspořádaná při příležitosti desetiletého výročí založení AUČCJ.


Projekt byl zaměřen na cílové skupiny azylantů, osob s udělenou mezinárodní ochranou a přesídlených osob s cílem poskytnout komplexní a funkční službu všem cílovým skupinám ve věci jazykového vzdělávání, a to jednotným, propracovaným a důsledně evaluovaným systémem nabídky a organizace kurzů českého jazyka v rámci Státního integračního programu a nad rámec téhož programu.

Doba trvání projektu: 1. 2. 2012 – 30. 6. 2013

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského uprchlického fondu (EUF 2011-14).

logo_MVCRlogo_solidarita


Cílem projektu Goethe-Institutu Jazyková a kulturní heterogenita na školách byla intenzivní výměna zkušeností mezi Českou republikou a Německem o možných řešeních integrace dětí s migrační minulostí v oblasti jazykového a interkulturního vzdělávání.


Projekt byl orientován na zkvalitnění filologických učitelských studijních programů, zvláště bohemistických, na zvýšení kompetencí budoucích, event. i současných učitelů v oblasti práce s žáky, jejichž prvním jazykem není čeština.

Žadatel: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra českého jazyka a literatury

Partner žadatele: Univerzita Karlova v Praze, Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka o.s. (AUČCJ)

1 2 >>© AUČCJ 2004 - 2020 - všechna práva vyhrazena Gappa - tvorba webových stránek