Ukončené projekty
Pro školní rok 2019/2020 jsme připravili již pátý ročník Cyklu školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka, na který bychom Vás velmi rádi pozvali. Termíny konání: 14. 9. 2019, 9. 11. 2019, 8. 2. 2020, 18. 4. 2020.

Cyklus je akreditovaný MŠMT.

Leták
Registrační formulář.docx
Registrační formulář.pdf


pro školní rok 2018/2019 jsme připravili již čtvrtý ročník Cyklu školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka (akreditovaný MŠMT), na který bychom Vás velmi rádi pozvali.


Projekt si jako hlavní cíl klade podporovat a rozvíjet aktivní metodicko-didaktickou spolupráci učitelů, akademiků a dalších odborníků v oblasti češtiny jako cizího jazyka na celostátní úrovni s přesahy do pohraničních oblastí sousedních států. Dílčími cíli je kvalitní příprava a realizace čtyř celodenních vzdělávacích setkání; tvorba metodické příručky Výuka azylantů a osob s mezinárodní doplňkovou ochranou – zkušenosti z let 2011–2015 a vydání sborníku příspěvků ze setkání v roce 2018.


Pro školní rok 2017/2018 jsme připravili již třetí ročník Cyklu školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka. Cyklus je akreditován MŠMT pro učitele ZŠ a SŠ.

 


Pro školní rok 2017/2018 jsme připravili nový cyklus školení, který by měl začínajícím učitelům pomoci zorientovat se v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka pro děti ve věku od 2 do 19 let, tzn. od přeškolního věku do ukončení střední školy. Kurz se bude konat v Brně.


Projekt si jako hlavní cíl klade podporovat a rozvíjet aktivní metodicko-didaktickou spolupráci učitelů. Dílčími cíli je kvalitní příprava a realizace čtyř celodenních setkání; tvorba on-line metodické příručky pro výuku češtiny, určené pro děti-cizince, s názvem Čeština jako druhý/cizí jazyk: diagnostické nástroje a specifické poruchy učení a vydání sborníku příspěvků ze setkání v roce 2017.


Cílem projektu bylo jako již tradičně podporovat a rozvíjet aktivní metodicko-didaktickou spolupráci učitelů, akademiků a dalších odborníků v oblasti češtiny jako cizího jazyka na celostátní úrovni s přesahy do pohraničních oblastí sousedních států. Součástí projektu bylo vytvoření  metodické příručky pro výuku češtiny, určené pro děti-cizince staršího školního věku z třetích zemí. Více informací o metodice najdete zde.


Ve školním roce 2016/2017 proběhl druhý ročník Cyklu školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka.


Ve školním roce 2015/2016 pořádala AUČCJ Cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka. Tento roční cyklus si kladl za cíl komplexně připravit začínající učitele nebo učitele, kteří dosud neprošli teoretickou průpravou.


Projekt si jako hlavní cíl kladl podporovat a rozvíjet aktivní metodicko-didaktickou spolupráci učitelů, akademiků a dalších odborníků v oblasti češtiny jako cizího jazyka na celostátní úrovni s přesahy do pohraničních oblastí sousedních států. Projekt se realizoval tradičně formou přednášek, workshopů a seminářů, které se uskuteční v rámci čtyř celodenních setkání


Zajištění hospitační činnosti při výuce českého jazyka azylantů ubytovaných v IAS Předlice, Jaroměř, Brno, Havířov.

Smluvní strany: AUČCJ a SUZ MV ČR


Cílem projektu bylo vytvořit portál pro výuku češtiny jako cizího jazyka, a to na úrovni A1 a A2 (obecného jazyka) a na úrovni B1 – jazyka pro specifické účely se zaměřením na lékařskou češtinu. Výsledný výukový webový portál bude dostupný na stránkách www.mluvtecesky.net.

Řešitel: Masarykova univerzita – Centrum jazykového vzdělávání

Spolupracující organizace: Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s. (AUČCJ); Edukácia@Internet; Fachhochschule Burgenland GmbH; Studio Gaus; Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.


Projekt si jako hlavní cíl kladl podporovat a rozvíjet aktivní metodicko-didaktickou spolupráci učitelů, akademiků a dalších odborníků v oblasti češtiny jako cizího jazyka na celostátní úrovni s přesahy do pohraničních oblastí sousedních států. Součástí plánovaného projektu byl dále i návrh a propracování metodiky pro výuku češtiny, určené pro předškolní děti cizinců. Více informací o metodice najdete zde.


Cílem tohoto projektu bylo zajistit komplexní podporu při jazykové integraci těchto osob. Jejich podpora spočívá především v zajišťování výuky českého jazyka jak v rámci Státního integračního programu podle metodiky MŠMT, tak nad tento rámec.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského uprchlického fondu (EUF 2013-08).

logo_MVCR   images


Prioritním cílem kurzů byl rozvoj komunikačních dovedností a konverzační obratnosti a také rozvoj specifických komunikačních kompetencí s důrazem na sociokulturní integraci azylantů do společnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského uprchlického fondu (EUF 2012-12).

logo_MVCR      logo_solidarita


Projekt si jako hlavní cíl kladl podporovat a rozvíjet aktivní metodicko-didaktickou spolupráci učitelů a dalších odborníků v oblasti češtiny jako cizího jazyka. V rámci projektu proběhla 2. 3. 2013 mezinárodní konference Čeština doma i ve světě uspořádaná při příležitosti desetiletého výročí založení AUČCJ.


Projekt byl zaměřen na cílové skupiny azylantů, osob s udělenou mezinárodní ochranou a přesídlených osob s cílem poskytnout komplexní a funkční službu všem cílovým skupinám ve věci jazykového vzdělávání, a to jednotným, propracovaným a důsledně evaluovaným systémem nabídky a organizace kurzů českého jazyka v rámci Státního integračního programu a nad rámec téhož programu.

Doba trvání projektu: 1. 2. 2012 – 30. 6. 2013

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského uprchlického fondu (EUF 2011-14).

logo_MVCRlogo_solidarita


Cílem projektu Goethe-Institutu Jazyková a kulturní heterogenita na školách byla intenzivní výměna zkušeností mezi Českou republikou a Německem o možných řešeních integrace dětí s migrační minulostí v oblasti jazykového a interkulturního vzdělávání.


Projekt byl orientován na zkvalitnění filologických učitelských studijních programů, zvláště bohemistických, na zvýšení kompetencí budoucích, event. i současných učitelů v oblasti práce s žáky, jejichž prvním jazykem není čeština.

Žadatel: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra českého jazyka a literatury

Partner žadatele: Univerzita Karlova v Praze, Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka o.s. (AUČCJ)


Cílem projektu bylo zajištění a poskytování kurzů českého jazyka jako cizího jazyka, spolu s výukou sociokulturního, sociálně právního a geografického minima pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany.

Smluvní strany: AUČCJ a MŠMT ČR


Cílem projektu bylo zajištění hospitační činnosti při výuce českého jazyka azylantů ubytovaných v IAS Předlice, Jaroměř, Brno, Česká Lípa.

Smluvní strany: AUČCJ a SUZ MV ČR


Primárním cílem projektu bylo zvýšit jejich kompetenci v pedagogické činnosti a minimalizovat tak negativní jevy pramenících z jazykové či sociokulturní odlišnosti při zachování multikulturních specifik žáků.

Žadatel: Sdružení občanů zabývajících se emigrací, z. s. (SOZE), www.soze.cz

Partner žadatele: Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka o.s. (AUČCJ)


Cílem projektu bylo vyškolení lektorů češtiny jako cizího jazyka, tak aby ovládali kromě metodiky výuky češtiny také dovednosti z oblasti interkulturního vzdělávání.

Žadatel: Centrum pro integraci cizinců, o.s. (CIC), www.cicpraha.org

Partneři žadatele:

  • Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, o.s. (AUČCJ)
  • Člověk v tísni - společnost při CT, o.p.s. (ČvT)

Cílem projektu bylo prostřednictvím intenzivní, dlouhodobé, individuální odborné práce napomoci klientum překonat bariéry, které vyplývají z jejich postavení a původu a brání jim v integraci na trh práce v ČR.

Žadatel: Centrum pro integraci cizinců, o.s. (CIC), www.cicpraha.org

Partner žadatele: Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka o.s. (AUČCJ)
© AUČCJ 2004 - 2020 - všechna práva vyhrazena Gappa - tvorba webových stránek