Setkání


<< 1 4 5 6 7 8 10 15 >>

19.03.
2016
Jitka Cvejnová: Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2


Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 konkretizuje deskriptivní výroky a jazykové prostředky češtiny pro referenční úrovně A1 a A2, obecně určené Společným evropským referenčním rámcem (SERR). Popis představuje základní rámec pro tvorbu zkoušek pro migranty a zároveň jej lze využít jako pomocný materiál pro učitele, kteří migranty připravují. 

19.03.
2016
Dana Havlíková: Produktivní řečové dovednosti ve výuce začátečníků


Psaní a mluvení patří mezi produktivní řečové dovednosti, ale přitom každá z těchto dovedností mívá ve výuce zcela jiné místo. Mluvené slovo je tím prvním, čím výuku zahajujeme, ve výuce bývá dominantní a i studenti většinou vnímají mluvení jako nejdůležitější. Psaní je naopak často opomíjené, ne vždy se mu cíleně věnujeme a někdy na něj prostě nezbývá čas. Je ale to, že v lekcích mluvíme, skutečným nácvikem dovednosti mluvení? Cílem workshopu je společně se zamyslet nad správným nácvikem těchto řečových dovedností specificky ve výuce začátečníků.

19.03.
2016
Josef Ponikelský: Projektové vyučování v hodinách češtiny


Cílem tohoto praktického workshopu je dozvědět se základní informace o projektovém vyučování a podívat se na jednoduché příklady, jak ho využít v hodinách češtiny (cíl, načasování, výstup). A jelikož se jedná o praktický seminář, pokusíme se také vytvořit miniprojekt jako ukončení jedné lekce v učebnici na úrovni A1.


Prohlédněte si fotografie z 52. setkání Asociace, které se uskutečnilo 5. března 2016.


Program 52. setkání, které se uskuteční 5. března 2016, je k dispozici po otevření tohoto příspěvku. Najdete v něm také popis cesty na místo konání setkání. Těšíme se na Vás!


Jste členy Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka? Prosím uhraďte členský příspěvek za rok 2016, děkujeme!

07.12.
2015
Ivana Bozděchová: Korespondence v češtině - příručka pro cizince

07.12.
2015
Svatava Škodová: Když jsou děti hosté, kteří přišli na návštěvu do jazyka

07.12.
2015
Linda Doleží: AUČCJ a výuka dětí-cizinců

07.12.
2015
Meta: Vzdělávací obsah Češtiny jako druhého jazyka pro ZŠ

07.12.
2015
Ivana Bozděchová: Korespondence v češtině - příručka pro cizince (workshop)

07.12.
2015
Dana Hůlková Nývltová: Jak čteme? S porozuměním?

07.12.
2015
Anastasiia Martínková: Hry série Děti světa jako tréninkový nástroj mezikulturní komunikace

07.12.
2015
Levebee: Aplikace Včelka pro zlepšení čtenářských dovedností

07.12.
2015
Zápis z 51. setkání AUČCJ (5.12.2015)


Dne 5.12.2015 se uskutečnilo 51. setkání AUČCJ. O průběhu setkání si můžete přečíst v textu níže.


Program 51. setkání je k dispozici po otevření tohoto příspěvku. Najdete v něm také popis cesty na nové místo konání setkání. Těšíme se na Vás!

10.10.
2015
Zápis z 50. setkání AUČCJ (3.10.2015)


Dne 3.10.2015 se uskutečnilo 50. setkání AUČCJ. O průběhu setkání si můžete přečíst v textu níže.

05.10.
2015
Dana Havlíková: Metodická podpora poskytovaná lektorům AUČCJ

05.10.
2015
Magda Hromadová: Zpětná vazba pro začínající lektory - postřehy a příklady z praxe

05.10.
2015
Dana Havlíková: Metodická podpora poskytovaná lektorům AUČCJ (workshop)

05.10.
2015
Dita Macháčková: Krátký film a jeho využití ve výuce češtiny pro cizince

05.10.
2015
Jana Slavíková: Jak udělat podcast

05.10.
2015
Lucie Barbapostolosová: Testování poslechu na úrovních A2-C1 u kandidátů zkoušek ECL

<< 1 4 5 6 7 8 10 15 >>© AUČCJ 2004 - 2020 - všechna práva vyhrazena Gappa - tvorba webových stránek