Sympozium 2016 Metodická a didaktická platforma pro lektory českého jazyka jako cizího jazyka v rámci integračního procesu cizinců na území ČR v roce 2016

Cíle projektu:

Projekt si jako hlavní cíl klade podporovat a rozvíjet aktivní metodicko-didaktickou spolupráci učitelů, akademiků a dalších odborníků v oblasti češtiny jako cizího jazyka na celostátní úrovni s přesahy do pohraničních oblastí sousedních států. Dílčími cíli je kvalitní příprava a realizace níže zmíněných čtyř aktivit, které budou v roce 2016 realizovány těmito způsoby:

A) třemi celodenními setkáními ve formě přednášek, workshopů a seminářů, které se uskuteční v červnu, říjnu a prosinci 2016.

B) přípravou on-line metodické příručky pro výuku češtiny, určené pro děti-cizince staršího školního věku z třetích zemí. Tato metodika bude navazovat na metodiky vypracované v roce 2013 a 2014, které se zaměřují na děti cizinců z třetích zemí předškolního věku a na 1. stupni českých ZŠ. Více informací o metodice najdete zde.

C) Stejně jako v předchozích letech bude vydán sborník vybraných přednášek a příspěvků ze setkání za rok 2016. Sborník představuje velmi důležitou metodologickou a teoretickou podporu pro učitele češtiny jako cizího jazyka, seznamuje je s novými poznatky v oboru a zajišťuje tak kontinuitu dění v oboru.

D) Z projektu bude také podpořen provoz internetové poradny v oblasti češtiny pro nerodilé mluvčí, která je součástí webových stránek AUČCJ.

Navrhovaný projekt úzce navazuje na projekt Sympozium 2015  Metodická a didaktická podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka v rámci integračního procesu cizinců na území ČR v roce 2015 i na projekty předchozí. Záměrem AUČCJ je smysluplně využít prostředků projektu a zachovat stávající vysokou odbornou úroveň metodických setkání i vydávaného sborníku, což je možné pouze díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.