Sympozium 2020 – Metodická a didaktická platforma pro lektory českého jazyka jako cizího jazyka v rámci integračního procesu cizinců na území ČR v roce 2020

Vyhodnocení cílů projektu

Jedním z hlavních cílů projektu bylo poskytnutí kvalitní odborné platformy pro učitele češtiny pro cizince ve formě realizace 4 celodenních setkání, která zahrnovala přednášky, semináře a workshopy pro tuto cílovou skupinu.

Tento projektový cíl byl naplněn, vzhledem ke koronavirové krizi proběhla všechna setkání formou online konferencí. Z prostředků programu byly uspořádány 4 odborné semináře s tématy:

  1. Čeština pro studium

Příprava žáků-cizinců k maturitě

  1. Čeština v zahraničí

Zkušenosti s výukou žáků-cizinců v zahraničí

  1. Čeština v práci

Vzdělávání dětí uprchlíků

  1. Čeština v rodině

Bilingvní děti, děti krajanů

V dubnu (týden 21.-29.4. 2020, platforma Facebook) proběhlo setkání učitelů češtiny jako cizího jazyka se zaměřením zejména na přípravu studentů-cizinců k maturitě. S přednáškou s názvem Výuka češtiny v souvislostech studia zahraničních studentů na českých vysokých školách vystoupil Ing. Jakub Tesař, vedoucí odboru vysokoškolského vzdělávání DZS. Workshop k tématu Výuky fyziky v rámci přípravy na lékařské fakulty připravil Ing. Bc. Alsolaiman Marwan. Metodička a autorka učebnic Mgr. Pavlína Vališová prezentovala možnosti využití učebnice Levou zadní 1 pro přípravu studentů češtiny na přijímací zkoušky. Mgr. Michaela Paldusová prezentovala pokročilé aktivity na posílení kompetence mluvení a zlepšení mluveného projevu u studentů. Mgr. Karolina Dohnalová (Ústav bohemistických studií UK) uzavřela přednáškový týden 29.4.2021 přednáškou s titulem Studenti s odlišným mateřským jazykem na českých středních školách.

Květnové a červnové semináře (28. 5. – 5. 6. 2020, platforma Facebook) byly věnovány tématu výuky cizinců v zahraničí. Vzhledem k online prostředí bylo tak možné pozvat vyučující češtiny skutečně z celého světa. O výuce češtiny ve Francii hovořila Mgr. Kateřina Malečková (Aix-Marseille Université, Département d´Études slaves, Aix-en-Provence). Zkušenosti ze Slovinska sdílela Mgr. et Mgr. Zdeňka Kohoutková (Katedra za češki jezik in književnost, Univerza v Ljubljani). Lektorát na Pekingské univerzitě zahraničních studií představila Mgr. Blanka Jaurisová, která se rovněž zaměřila na osvědčené metody při výuce čínských studentů.  Mgr. Ondřej Geppert (National Chengchi University, Taipei, Taiwan) představil český studijní program na národní univerzitě v Taipei, přičemž věnoval obzvláštní pozornost specifikům a limitům jazykové výuky ve vzdáleném zahraničí. Přednáškový týden zakončila Mgr. Markéta Bruna Gebhartová (Tokyo University of Foregin Studies, Tokio, Japonsko), která hovořila o studiu na katedře bohemistiky na Tokijské univerzitě mezinárodních studií.

Říjnový celodenní seminář proběhl 3. 10. 2020 na platformě Zoom a zaměřil se na vzdělávání uprchlíků a výuku češtiny pro profesní uplatnění. Seminář zahájila Mgr. Marina Melkonjan (Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.) s přednáškou Zaměstnávání cizinců v České republice, která obsahovala základní informace o právní úpravě týkající se zaměstnávání cizinců. JUDr. Eva Ropková LL.M. následně představila rozsáhlou publikaci Tschechisch für Recht, jako úvod od právnické češtiny. Seminář se vzhledem k obtížné situaci způsobené koronavirovou krizí soustředil na využití online nástrojů ve výuce. Autorky učebnic PhDr. Lída Holá a  Mgr. Pavla Bořilová představily nové elektronické verze učebnic Čeština expres a Česky krok za krokem, Mgr. Hana Šimáčková nabídla komplexní podporu pro online výuku češtiny pro cizince, Ing. Eliška Kryslová představila možnosti nahrávání vlastních podcastů z hlediska technického i koncepčního a Vladimír Skoumal prezentoval aplikace vhodné pro rozšíření online výuky.

Listopadový seminář (28. 11. 2020, platforma Zoom) byl věnován tématu vícejazyčnosti a bilingvismu v rodině. Na úvod zazněla přednáška Vícejazyčnost v praxi/Jak na to, doma i ve škole, kterou přednesla MUDr. Lucie Slavíková-Boucher ze spolku Spolek Česká škola bez hranic/Česká škola bez hranic Paříž. Navázaly Prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc., Mgr. Kateřina Lah (Romaševská), Ph.D., Mgr. Naďa Vaverová,, Mgr. Jane Jovanov, Ph.D. s přednáškou Abeceda českých reálií NAKI II 2016 – 2020. PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU Brno) vystoupila s přednáškou o přeshraniční výuce cizích jazyků na česko-německém, česko-rakouském pohraničí. Následovaly celkem tři workshopy: Jak podpořit vícejazyčnost (nejen) u dětí – Mgr. Linda Doleží, Ph.D. (Centrum jazykového vzdělávání MU Brno), Sdílení zkušeností s výukou dětí a celých rodin – Mgr. Eva Čiháčková (AUČCJ, lektorka v kurzech SIP),  Aktivity na rozvoj češtiny v rodině pro děti 3-6 let – Anna Paap, M.A (České centrum Mnichov, ČŠBH Mnichov).

Texty příspěvků z jednotlivých seminářů v roce 2020 byly sebrány do sborníku a doplněny o anglická resumé a medailony autorů. Díky tomu se s aktuálními tématy, otázkami a problémy ve výuce češtiny jako cizího jazyka může seznámit také širší veřejnost doma i v zahraničí.

Důležitým cílem projektu bylo vypracování souboru pracovních listů s metodickým návodem Česky s vlaštovkou 2. Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých. Jedná se již o sedmou v řadě metodických příruček AUČCJ. Metodický tým AUČCJ pod vedením hlavní metodičky Mgr. Dany Havlíkové realizací tohoto záměru reagoval na poptávku svých členů, lektorů češtiny pro cizince. Zatímco např. pro angličtinu jako cizí jazyk existuje celá řada příruček popisujících aktivity na nejrůznějších stupních pokročilosti zvládnutí jazyka, pro češtinu je k dispozici jen omezený počet podobných publikací, které se navíc zaměřují zejména na aktivity formou her. Soubor pracovních listů s metodickým návodem Česky s vlaštovkou 2. Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých ale zahrnuje také aktivity, které rámec hry překračují.

Doplňkovým cílem projektu byla aktualizace webových stránek a vedení internetové poradny. Na webových stránkách jsou pravidelně uveřejňovány nejen informace o činnosti AUČCJ, ale i informace o nových materiálech, mezinárodních konferencích a školicích kurzech pro učitele. Stránky tak představují přehledný rozcestník na cestě za dalším vzděláváním učitelů češtiny jako cizího jazyka. Web AUČCJ byl průběžně upravován, stránky byly propojeny s dalšími webovými nástroji, které Asociace sama nebo s partnery vytvořila. Sekce „Pro učitele“ byla aktualizována o další vhodné materiály a učitelům je tak i nadále nabízena možnost dostat se na jednom místě k velkému množství dalších výukových materiálů a také k zápisům o průběhu všech setkání a seminářů pořádaných AUČCJ v roce 2020.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *