Akademická příručka českého jazyka Autor: Markéta Pravdová, Ivana Svobodová Academia, 2014 První knižní vydání přepracované a doplněné výkladové části Internetové jazykové příručky (http://prirucka.ujc.cas.cz) od kolektivu autorů Ústavu pro jazyk český AV ČR. Příručka obsahuje poučení o českém jazyce, zejména o pravopisu, morfematice, tvarosloví, slovotvorbě, o některých syntaktických jevech a také kapitoly o formální úpravě písemností a jazykové etiketě. Na rozdíl od současných Pravidel českého pravopisu a mluvnic jsou některé výklady v příručce podrobnější a ucelenější (např. v oblasti psaní velkých písmen, interpunkce, shody přísudku s podmětem, skloňování osobních a zeměpisných jmen). Do příručky byly zařazeny především ty jevy, na něž se často ptají tazatelé jazykové poradny. Kniha je určena všem zájemcům o češtinu, a to jak široké veřejnosti, tak jejím profesionálním uživatelům, zvláště učitelům a studentům. Internetová jazyková příručka byla v roce 2009 oceněna medailí MŠMT 1. stupně za zlepšování podmínek pro výuku mateřského jazyka. Akademická příručka českého jazyka nyní vychází se schvalovací doložkou MŠMT.