Autor: Ladislav KaskaVlastní náklad, 2013
Anotace:Kniha obsahuje základní gramatiku ve 21 lekcích a 104 základních textů, asi 2150 slov, šestijazyčný podtextový slovníček a abecední slovník česko-anglický. V první lekci též výklad anglický, francouzský, španělský, německý a ruský, pak už jen český na úrovni respektující aktuální znalosti studujícího. Od třetí lekce postupně 85 fakultativních navigačních textů v příslušné lekci z právě probrané gramatiky a slovní zásoby. Všechny zmíněné texty na Mp3. Ohromné množství cvičení, většinou s možností sebekontroly pomocí tištěného klíče či červené masky, folie, již si student zakrývá řešení vytištěná mezi řádky (170 stran) a autohlídače (167
cvičení). Celková délka nahrávky je 586 minut + 35 minut metodických poznámek pro učitele. Od páté lekce čítanka obsahující asi 190 anekdot a krátkých historek. Autor vyučoval 41 let češtinu studenty asi z 80 zemí, učebnice byla vyzkoušena v mnohaleté praxi.