Škodová, Svatava Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010 ISBN: 978-80-7357-584-7 Další informace o učebním souboru naleznete zde.