Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pro školní rok 2018/2019 jsme připravili již čtvrtý ročník Cyklu školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka (akreditovaný MŠMT), na který bychom Vás velmi rádi pozvali.Download

Tento roční cyklus si klade za cíl komplexně připravit začínající učitele nebo učitele, kteří dosud neprošli teoretickou průpravou. Absolventi cyklu získají důležité informace o odlišnostech mezi výukou českého jazyka a češtiny pro cizince. Naučí se připravovat a realizovat efektivní lekce zahrnující nácvik všech řečových dovedností a aplikovat získané znalosti také při výuce žáků-cizinců.

Se srdečným pozdravem

Dana Havlíková (vedoucí metodička AUČCJ) a Petra Žufníčková (organizátorka)

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘE

ve formátu docx

ve formátu pdf

 

PROGRAM

1. Začínáme učit češtinu jako cizí jazyk – 8. 9. 2018

 • Specifika výuky češtiny jako cizího jazyka – Dana Havlíková
 • Jazykové úrovně, zkoušky z češtiny pro cizince – Pavel Pečený
 • Učebnice češtiny pro cizince – Jarmila Valková
   

2. Plánování, realizace a reflexe výuky – 10. 11. 2018

 • Příprava na vyučování a plánování výuky – Silvie Převrátilová
 • Výukové metody – Jarmila Valková
 • Evaluace a autoevaluace výuky – Dana Havlíková
   

3. Didaktické postupy při výuce psaní a gramatiky – 9. 2. 2019

 • Didaktické postupy při výuce psaní – Dana Havlíková
 • Didaktické postupy při výuce gramatiky – Jarmila Valková
 • Výuka minulého času v češtině pro cizince – Lída Holá
   

4. Nácvik mluvení, poslechu a čtení – 13. 4. 2019

 • Nácvik mluvení – Dana Havlíková
 • Nácvik poslechu – Jarmila Valková
 • Nácvik čtení – Silvie Převrátilová