Ve školním roce 2016/2017 proběhl druhý ročník Cyklu školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka.

Tento roční cyklus si klade za cíl komplexně připravit začínající učitele nebo učitele, kteří dosud neprošli teoretickou průpravou. Absolventi cyklu získají důležité informace o odlišnostech mezi výukou českého jazyka a češtiny pro cizince. Naučí se připravovat a realizovat efektivní lekce zahrnující nácvik všech řečových dovedností.


vedoucí metodik AUČCJ: Mgr. Dana Havlíková 

organizátorka: Ing. Petra Žufníčková, DiS.Download