Cílem projektu Goethe-Institutu Jazyková a kulturní heterogenita na školách je intenzivní výměna zkušeností mezi Českou republikou a Německem o možných řešeních integrace dětí s migrační minulostí v oblasti jazykového a interkulturního vzdělávání. AUČCJ zastupuje Mgr. Marie Síčová.