Smluvní strany: AUČCJ a MŠMT ČR

Předmět plnění: Zajištění a poskytování kurzů českého jazyka jako cizího jazyka, spolu s výukou sociokulturního, sociálně právního a geografického minima pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany.

Rozsah výuky: 400 vyučovacích hodin

Účel výuky: Zprostředkování komplexní jazykové kompetence oprávněným frekventantům na úrovni minimálně A1 a dále A2 a B1 dle SERR.

Formy studia: Individuální a skupinová (prioritní)

Metodik kurzů pro dospělé: PhDr. Lída Holá

Lektoři češtiny pro cizince: Členové AUČCJDownload

Informační leták projektu ke stažení zde.