Výběrové řízení na obsazení místa lektora/lektorky českého jazyka a literatury v zahraničí na akademický rok 2020/2021

 

Výzva zájemcům/zájemkyním o působení na lektorátech českého jazyka a literatury zřízených na vzdělávacích institucích ve Francii, v Rusku, Srbsku, ve Španělsku a na Tchaj-wanu.

 

Termín pro přihlášení: 9. 4. 2020.

 

Výzva zájemcům/zájemkyním o působení na lektorátu českého jazyka a literatury při následujících zahraničních univerzitách a vzdělávacích institucích:

 

Upřesňující informace k vyhlášenému výběrovému řízení pro jednotlivé destinace naleznete na stránkách http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/lektoraty-volna-mista/.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa lektorky/lektora českého jazyka a literatury, která/který bude od akademického roku 2020/2021 působit na jednom z lektorátů českého jazyka a literatury při výše uvedených vzdělávacích institucích.

V případě lektorátu ve Španělsku se jedná o zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou v zimním semestru 2020/2021.

Obecné informace o lektorátech českého jazyka a literatury v zahraničí najdou uchazečky/uchazeči zde:http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/podpora-vyuky-ceskeho-jazyka-a-literatury-v-zahranici.

Bližší informace o jednotlivých lektorátech, včetně zpráv o jejich činnosti, lze nalézt na stránkách www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/prehled-lektoratu-a-lektoru/.

Zaměstnavatelem lektorů je Dům zahraniční spolupráce.

Osobní pohovory se budou konat pravděpodobně 7. 5. 2020

Termín konání pohovorů a jejich forma (osobní x on-line) budou upřesněny v návaznosti na vývoji epidemiologické situace.

 

 

Požadavky:

podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterský nebo doktorský studijní program)

   v oboru český jazyk a literatura;

• předpokládá se znalost jazyka daného státu, popřípadě anglického jazyka (kromě zemí, v nichž je

   úředním jazykem francouzština);

• velkou výhodou je zkušenost s výukou českého jazyka pro cizince;

• velmi vítána je pedagogická praxe na vysoké škole, spolupráce s letními školami slovanských studií

   apod.;

veškeré relevantní zkušenosti je třeba doložit.

 

Zájemkyně/zájemci zašlou tyto požadované dokumenty:

• motivační dopis v českém jazyce s uvedením preferovaného místa působení – lektorátu;

• strukturovaný životopis (v českém jazyce);

• kopii VŠ diplomu;

• doklady o relevantní pedagogické praxi; uváděných zkušenostech apod.

• kopii dokladu o vykonané zkoušce z cizího jazyka (není-li součástí státní zkoušky na VŠ);

•vyplněný dotazník pro uchazeče (www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/dokumenty-a-fomulare-lektoraty/)

Požadované dokumenty je třeba zaslat nejpozději do čtvrtka 9. 4. 2020 včetně e-mailem na adresu: jitka.plecita@msmt.cz.

Základní informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem.  Současně tím potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.

MŠMT ČR nenese odpovědnost za eventuální ukončení aktivity některého z výše uvedených lektorátů českého jazyka a literatury v zahraničí, případně za odvolání zájmu zahraniční strany o vyslání lektora českého jazyka a literatury, a to v průběhu tohoto výběrového řízení i v období následujícím.