Cyklus školení pro začínající učitele ČCJ – obecná problematika (2017/2018)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pro školní rok 2017/2018 jsme připravili již třetí ročník Cyklu školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka (akreditovaný MŠMT), na který bychom Vás velmi rádi pozvali.

Tento roční cyklus si klade za cíl komplexně připravit začínající učitele nebo učitele, kteří dosud neprošli teoretickou průpravou. Absolventi cyklu získají důležité informace o odlišnostech mezi výukou českého jazyka a češtiny pro cizince. Naučí se připravovat a realizovat efektivní lekce zahrnující nácvik všech řečových dovedností a aplikovat získané znalosti také při výuce žáků-cizinců.

Se srdečným pozdravem

Dana Havlíková (vedoucí metodička AUČCJ) a Petra Žufníčková (organizátorka)

PROGRAM

1. Začínáme učit češtinu jako cizí jazyk – 9. 9. 2017

 • Specifika výuky češtiny jako cizího jazyka – Dana Havlíková
 • Jazykové úrovně, zkoušky z češtiny pro cizince – Pavel Pečený
 • Učebnice češtiny pro cizince – Jarmila Valková

2. Plánování, realizace a reflexe výuky – 11. 11. 2017

 • Příprava na vyučování a plánování výuky – Dana Hůlková Nývltová
 • Výukové metody – Jarmila Valková
 • Evaluace a autoevaluace výuky – Dana Havlíková

3. Didaktické postupy při výuce psaní a gramatiky – 10. 2. 2018

 • Didaktické postupy při výuce psaní – Dana Havlíková
 • Didaktické postupy při výuce gramatiky – Jarmila Valková
 • Výuka minulého času v češtině pro cizince – Lída Holá

4. Nácvik mluvení, poslechu a čtení – 14. 4. 2018

 • Nácvik mluvení – Dana Havlíková
 • Nácvik poslechu – Jarmila Valková
 • Nácvik čtení – Silvie Převrátilová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *