Cyklus školení pro začínající učitele ČCJ – výuka dětí a mládeže (2017/2018)

NAVAZUJÍCÍ CYKLUS ŠKOLENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ UČITELE ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA − VÝUKA DĚTÍ A MLÁDEŽE (2017/2018)

Pro školní rok 2017/2018 jsme připravili nový cyklus školení, který by měl začínajícím učitelům pomoci zorientovat se v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka pro děti ve věku od 2 do 19 let, tzn. od přeškolního věku do ukončení střední školy. Účastníci se seznámí se specifiky jednotlivých věkových skupin, která mají vliv na lingvodidaktické postupy a metody, na tvorbu materiálů a testování a hodnocení. Důraz je kladen na praktické ukázky výuky jazykových jevů a nácvik jednotlivých jazykových kompetencí.

Kurz se bude konat v Brně. Tento cyklus školení zatím nemá akreditaci MŠMT.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *