Cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka 2021/2022

Cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka je akreditován MŠMT pro učitele základních a středních škol.. Klade si za cíl komplexně připravit začínající učitele nebo učitele, kteří dosud neprošli teoretickou průpravou. Absolventi cyklu získají důležité informace o odlišnostech mezi výukou českého jazyka a češtiny pro cizince. Naučí se připravovat a realizovat efektivní lekce zahrnující nácvik všech řečových dovedností a aplikovat získané znalosti také při výuce žáků-cizinců.

 

Registrační formulář ve formátu docx:

Registrační formulář zač Praha 2021-2022

Registrační formulář ve formátu pdf:

Registrační formulář zač Praha 2021-2022

letak1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.