Cyklus školení

Cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka (1)

Od roku 2015 pořádá AUČCJ Cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka. Tento roční cyklus si klade za cíl komplexně připravit začínající učitele nebo učitele, kteří dosud neprošli teoretickou průpravou. Absolventi cyklu získávají důležité informace o odlišnostech mezi výukou českého jazyka a češtiny pro cizince. Naučí se připravovat a realizovat efektivní lekce zahrnující nácvik všech řečových dovedností.

Pokračovací cyklus školení pro učitele češtiny jako cizího jazyka (2)

Od roku 2020 pořádá AUČCJ Pokračovací cyklus školení pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Tento cyklus volně navazuje na Cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka, jehož témata prohlubuje. Kromě toho se zaměřuje na výslovnostní aktivity, výuku obtížných gramatických jevů, práci s problematickými studenty a na další specifické problémy.

Cyklus školení pro pokročilé učitele češtiny jako cizího jazyka (3)

Od roku 2022 pořádá AUČCJ Cyklus školení pro pokročilé učitele češtiny jako cizího jazyka. Tento cyklus je nadstavbou k Pokračovací cyklus školení pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Poskytuje prostor pro osvojení vybraných lektorských dovedností jako je výuka výslovnosti na základě pohybu, procesní psaní, globální a detailní poslech, práce s autentickými materiály apod.

Cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka (1) 2024/2025

Cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka (1) si klade za cíl komplexně připravit začínající učitele…

Pokračovací cyklus školení pro učitele češtiny jako cizího jazyka (2) 2024/2025

Pokračovací cyklus školení pro češtiny jako cizího jazyka (2) volně navazuje na předcházející cyklus, jehož témata prohlubuje. Kromě…

Cyklus školení pro pokročilé učitele češtiny jako cizího jazyka (3) 2024/2025

Cyklus školení pro pokročilé učitele češtiny jako cizího jazyka (3) je nadstavbou k pokračovacímu cyklu školení. Poskytuje prostor…