Organizační tým

Organizační tým AUČCJ:

Tajemnice: Vendula Hoření, Mgr. et Bc., info@auccj.cz, +420 608 745 139

Projektový manažer: Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D., p.pytlik@centrum.cz

Koordinátorka Cyklu školení pro učitele češtiny: Ing. Petra Žufníčková, DiS., seminare@auccj.cz, +420 732 778 816

Organizátorka kurzů češtiny pro oprávněné osoby (SIP): Mgr. Dita Dvořáková Ph.D., kurzy@auccj.cz, +420 608 157 888 

Editorka sborníku. Mgr. Lenka Suchomelová, Ph.D., lenka.zehrova@gmail.com

Metodický tým AUČCJ:

Vedoucí metodička: Mgr. Dana Havlíková, metodika@auccj.cz