Výbor AUČCJ

Výbor AUČCJ:

(zvolený Členskou schůzí 18. 5. 2019)

Předsedkyně: Mgr. Marie Poláčková, marie.polackova@email.cz

Místopředseda: PhDr. Pavel Pečený, Ph.D., pavel.peceny@seznam.cz

Vedoucí metodička: Mgr. Dana Havlíková

Člen výboru: Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D.

Členka výboru: Mgr. Lenka Suchomelová, Ph.D.