Harmonogram roku

Nadcházející setkání

Témata setkání 2023

Nové trendy ve výuce češtiny jako cizího jazyka (mezinárodní konference) – 18. 2. 2023 (prezenčně)   

Netradiční a nové formy jazykové výuky (jazykový koučink, hybridní výuka, výuka po telefonu apod.) – 20. 5. 2023 (online)

Metodická doporučení, příklady dobré praxe, sdílení zkušeností k aktuálnímu tématu  

Zkoušky z češtiny jako cizího jazyka pro dospělé – 7. 10. 2023 (prezenčně) 

Jazykové zkoušky – podmínky a požadavky

Čeština jako cizí jazyk se zaměřením – 4. 11. 2023 (online) 

Podpora dětí s OMJ nad rámec stávajícího systému