Proč se stát členem asociace

Bezplatná účast na konferencích AUČCJ

Vlastní příspěvky ve sborníku AUČCJ

Jako lektor kurzů pořádaných AUČCJ

Aktuální dění v oblasti výuky AUČCJ

O nás

Cílem AUČCJ je podporovat výměnu zkušeností v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka se zaměřením na zdokonalování metod.
Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s. (AUČCJ) je odborná zájmová organizace učitelů češtiny jako cizího jazyka na všech stupních a typech škol i mimoškolských vzdělávacích zařízení.

V současné době sdružuje více než 200 aktivních členů – učitelů češtiny jako cizího jazyka ze všech regionů České republiky i ze zahraničí.

Aktuality

Hra Peču, smažím, vařím (A1-A2)

Konverzační hra Peču, smažím, vařím vznikla za podpory MŠMT. Jejím primárním cílem je rozvoj jazykových kompetencí na úrovni…

Výběrové řízení na obsazení pozice lektorů/lektorek českého jazyka s působností v destinacích: Egypt, Francie a Itálie

Sdílíme nabídku pozice lektorů/lektorek českého jazyka a literatury v zahraničí pro akademický rok 2024/2025. Ministerstvo školství, mládeže a…

Cyklus školení 2023/2024

Cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka (1) 2024/2025

Cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka (1) si klade za cíl komplexně připravit začínající učitele…

Pokračovací cyklus školení pro učitele češtiny jako cizího jazyka (2) 2024/2025

Pokračovací cyklus školení pro češtiny jako cizího jazyka (2) volně navazuje na předcházející cyklus, jehož témata prohlubuje. Kromě…

Cyklus školení pro pokročilé učitele češtiny jako cizího jazyka (3) 2024/2025

Cyklus školení pro pokročilé učitele češtiny jako cizího jazyka (3) je nadstavbou k pokračovacímu cyklu školení. Poskytuje prostor…

Reference

Co o nás říkají naši členové?

„Založením a fungováním AUČCJ se mi splnil jeden z mých profesních snů: vytvořit platformu pro otevřenou, nediskriminační a tolerantní výměnu názorů, zkušeností a informací z našeho oboru. Právě tato otevřenost a šíře záběru z oblasti teorie i praxe se mi líbí nejvíc a jsem ráda, že si je AUČCJ po dobu své existence udržela. Jsem přesvědčena o tom, že prostřednictvím přednášek i workshopů výrazně napomáhá profesnímu rozvoji svých členů, velkým přínosem je i možnost osobních kontaktů. Takže přeju do budoucna ještě hodně inspirativních setkání!“
PhDr. Lída Holá
„Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka je jedinečné sdružení, které umožňuje setkávání učitelů a dalších odborníků v přátelském a neformálním prostředí. Jako dlouholetá členka Asociace oceňuji především její aktivní přístup při výběru různorodých témat příspěvků pro jednotlivá setkání, které zachycují náš obor v celé jeho šíři. Nabídka otevřeného prostoru pro sdílení odborných, metodických a učitelských zkušeností jednotlivců i institucí z celé republiky a mnohých dalších zemí světa je bezesporu velkým přínosem Asociace. Za velmi důležitou pokládám také její roli ve vzdělávání začínajících učitelů.“
Mgr. Pavla Bořilová
"Můj osobní pocit je, že členstvím v AUČCJ jsem získal výrazně vyšší prestiž co se týče učení ČJ cizinců, a to jak v očích mě samotného, tak i v očích mého okolí. Spolupráce s celonárodní společností, která pořádá odborné konference (často i s mezinárodní účastí) či zajišťuje svým členům víkendové tembuldingové akce, to hned vypadá (alespoň podle mého názoru) v očích veřejnosti lépe, prestižněji a tak nějak "zavedeněji". Když jsem se dříve bavil se svými kamarády, kteří v takových celonárodních či mezinárodních společnostech pracují, bylo mi líto, že já (jakožto "obyčejný" učitel) těchto výhod využívat nemůžu. Dnes už ten pocit (díky AUČCJ) nemám, naopak se nyní s těmito přáteli cítím rovnocenně, což má samozřejmě vliv i na mé osobní "profesní" sebevědomí. To je ale v první řadě podporováno právě velmi pečlivou, odbornou a profesionální prací AUČCJ, která všem svým lektorům zajišťuje velmi propracovaný servis, především v oblasti učebních materiálů, rozvoje pedagogických schopností, již zmíněných odborných konferencí či ve zprostředkování zdánlivě "obyčejného" lidského kontaktu s kolegy lektory např. z opačné části republiky, který všechny výše zmíněné činnosti příjemně obohacuje."
Mgr. Dalibor Frýba

Registrace

Přidejte se k naší asociaci ještě dnes a využívejte veškeré výhody