Knihovna

Knihovna je umístěna v prostorách Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (Hotel Krystal, José Martího 407/2, 162 00 Praha 6).

Výpůjčky jsou možné během prezenčních pravidelných setkání AUČCJ.

Správkyně knihovny: Vendula Hoření, Mgr. et Bc.
E-mail: info@auccj.cz

Telefon: +420 608 745 139

V knihovně si můžete vypůjčit: učebnice, metodické materiály, odborné publikace, sborníky, slovníky atd.