Kontakt

AUČCJ

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.

Platební údaje pro platbu členského příspěvku:

Číslo účtu: 2201868972/2010
IBAN: CZ42 2010 0000 0022 0186 8972
Specifický symbol: datum narození ve formátu ddmmrr Zpráva příjemci (účel platby): jméno a příjmení + rok, za který platíte

Napište nám