Příspěvky

Zde si můžete prohlédnout dostupné PŘÍSPĚVKY.

Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D., Interkulturní práce a její využití při vzdělávání i v dalším životě školy

Interkulturní práce je nově vznikající profese, jejímž cílem je podpora komunikace cizinců a majoritní společnosti a zejména podpora…

Mgr. Branislav Makúch, Realizace Adaptačně-integračních kurzů v roce 2021

Příspěvek popíše, jak byly v roce 2021 kurzy realizovány, kdo byl do realizace zapojen a s jakými problémy se při…

Mgr. Dita Macháčková, Lingvoreálie

Workshop seznámí lektory s problematikou výuky tzv. lingvoreálií, a to zejména v rámci jazykové úrovně A1/A2. Ujasníme si,…

MgA. Sevdalina Kovářová Kostadinova, Vyprávění o symbolech České republiky

O symbolech České republiky bylo toho řečeno už mnoho, ale zdá se, že toho nemůže byt nikdy dost.…

Mgr. Marie-Anna Hamanová, Slovo 21 a nástroje integrace cizinců

Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která od roku 2003 realizuje různorodé projekty zaměřené na integraci cizinců. Příspěvek…

Mgr. Ondřej Geppert, Koncept výuky českých a (středo)evropských reálií na Tchaj-wanu (2014–2021)

Prezentace představuje koncept výuky reálií nejen jako součásti českého studijního programu, ale i jako volitelné kurzy pro studenty…

Konverzační aktivita - dabování (včetně překladu pro ukrajinské studenty)

https://www.youtube.com/watch?v=7vNNIihtQaI

Mgr. Dana Havlíková, Mgr. Klára Zicháčková, Profil studenta – prezentace výsledků dotazníkového šetření

Během prezentace byli posluchači seznámeni s výsledky dotazníkového šetření mezi studenty SIP s úrovní B1 a vyšší na…

Mgr. Alice Kourkzi, Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (kurikulum, test)

Příspěvek seznámil účastníky konference s novým systémem jazykové přípravy dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, který vstoupil…

Mgr. Xenija Káva, Využití jazykového koučinku pro zvýšení efektivity výuky

Ve workshopu byla představena nová experimentální metoda výuky cizích jazyků, která dostala název jazykový koučink (podle jiné terminologie…

Mgr. Jana Rohová, Představení učebnic autorky Jany Rohové – Žák-cizinec v mé třídě, Dítě-cizinec v MŠ a Cesta kolem světa

Autorka představila své učebnice českého jazyka pro malé cizince s metodikou pro učitele a pracovními listy, které využívají…

Ing. Monika Černá, Učení není mučení, když si při tom hrajeme!

Workshop se věnoval možnostem využití her ve výuce. Účastníci získali náměty na vytváření vlastních jednoduchých her za využití…

Dr. Kateřina Šichová, Báječná léta pod psa ve výuce čcj: workshop k nové publikaci z řady Adaptovaná česká próza

Ve workshopu se nejprve společně zamyslíme nad možností využití adaptovaných literárních děl ve výuce čcj. Poté si vyzkoušíme…

Mgr. Jitka Pourová, Jak na propagaci jazykového volnonožce

Chcete mít kurzy plné studentů? Pak se o vás musí dozvědět a vybrat si vás jako svého lektora.…

Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D., No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality?

Svět se za života posledních čtyř až pěti generací změnil natolik, že modely vzdělávání a výchovy nutně zastarávají…

Mgr. Dita Macháčková, Úniková hra online aneb Únik z nudného testování

Už jste slyšeli o únikové hře? A o únikové hře ve výuce? A co o "únikovce" online? Chcete…

Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D. RNDr. Mgr. Renáta Mikešová, Ph.D., Žáci s odlišným mateřským jazykem na pražských základních školách. Výsledky monitoringu ve školních letech 2019/2020 a 2020/2021.

Příspěvek se zabývá výsledky dvou vln monitoringu zaměřeného na zjišťování situace žáků s OMJ na základních školách v Praze v letech…

Mgr. Michaela Kopečková, Ph.D. Mgr. Eva Nováková, Slovník českých vidových dvojic pro cizince

V první části prezentace je představena strukturu slovníku, jenž byl primárně vytvořen pro potřeby nerodilých mluvčích českého jazyka.…

Mgr. Petra Dočkalová, Využití konceptu Zkušenosti zprostředkovaného učení ve spolupráci s lidmi s odlišným mateřským jazykem

Workshop se zaměřil na proces učení a jednotlivé etapy učení cizího (nového) jazyka – z pohledu FIE, neurovědy.…

Mgr. Tereza Štochlová, Večerníček jako didaktický nástroj pro výuku žáků s OMJ

Večerníčky se jeví jako vhodný didaktický nástroj pro výuku češtiny jako druhého jazyka s potenciálem rozvíjet u žáků vedle…

Mgr. Lenka Suchomelová, Ph. D., Jak využívat Facebook ve výuce češtiny pro cizince?

V příspěvku společně probereme to, jak můžeme využívat Facebook (popřípadě i další sociální sítě) jako lektoři češtiny pro cizince.…

Mgr. Radka Ketnerová, Karolina Shipstead, Jazyková výuka dětí s SPU a poruchami pozornosti

První, teoretická část příspěvku, se zaměří na vymezení základní terminologie a problematiky výuky jazyků u dětí s SPU…

Mgr. Jana Hudečková, Včelka: využití aplikace při výuce žáků s OMJ

Aplikace Včelka dlouhodobě pomáhá žákům základních škol při potížích se čtením. Nově se také začíná věnovat přímo žákům…

Mgr. Kateřina Konvalinová, Představení publikace Pověz mi to obrázkem

Představení nové publikace nakladatelství Portál, která se zaměřuje na práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem.

Relaxační a meditační techniky, Ing. et Ing. Martin Zikmund

72. setkání AUČCJ V západní medicíně a psychoterapii se už od 70. let minulého století úspěšně využívají meditační…

Učitelnice – dobrá praxe v online sdílení materiálů, Jakub Hejzlar

72. setkání AUČCJ Hledáte novou inspiraci? Přemýšlíte, čím zpestřit své hodiny? Jak zaujmout žáky? Je jisté, že tisíce…

Jak být fit a zvládat time management v digitální době, Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D., MBA.

72. setkání AUČCJ Workshop je zaměřený na specifika problematiky time managementu pedagogických pracovníků a na podporu vytvoření rovnováhy…

Aplikace podporující kooperaci studentů v synchronní i asynchronní výuce, Mgr. Jana Hudečková

72. setkání AUČCJ Workshop se zaměří na aplikace, jejichž prostřednictvím můžete podpořit spolupráci mezi studenty, skupinovou práci, vzájemnou…

Pracovní listy snadno a hezky, Mgr. Jitka Pourová

72. setkání AUČCJ Vytváříte si vlastní materiály na lekce? Přijďte se seznámit s programem Canva, ve kterém je…

Jak učit čtení: Adaptovaná próza jako didaktický nástroj, Mgr. Silvie Převrátilová

72. setkání AUČCJ Během workshopu nejprve připomeneme základní postupy a zásady práce s textem, které pomáhají zlepšit čtenářské…

Jak se nezbláznit z online výuky, Ing. et Ing. Martin Zikmund

72. setkání AUČCJ Online výuka, práce z domova a situace kolem koronaviru klade nové nároky nejen na učitele.…

Představení učebnice Czech it UP A1, Mgr. Tereza Švarcová, Mgr. Jakub Wenzel

72. setkání AUČCJ Příspěvek představí první díl ze série učebnic Czech it UP, který pokrývá úroveň A1 SERR.…

Výuka seniorů


Vocabulary Miner


Včelka


Pelican


Ukrajinské chyby


Tschechisch lernen


Práce s chybou


PELICAN


Pat a Mat


Movies aplikace


Mluvím arab(e)sky


Lyrics training


Levou zadní 1


Jazykové portfolio


Jazykové hry 2


Jazykové hry


Jak udělat podcast


INBÁZE


FFH Burgenland


Čeština v Pekingu


Čeština do školy


Česky s humorem


Časopis AHOJ


Czech language news


Bohemistika v Tokiu