O nás

O nás

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s. (AUČCJ) je odborná zájmová organizace učitelů češtiny jako cizího jazyka na všech stupních a typech škol i mimoškolských vzdělávacích zařízení.

V současné době sdružuje více než 200 aktivních členů – učitelů češtiny jako cizího jazyka ze všech regionů České republiky i ze zahraničí.

Cílem AUČCJ je podporovat výměnu zkušeností v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka se zaměřením na zdokonalování metod a didaktických postupů, usilovat o rozvoj různých forem dalšího vzdělávání učitelů češtiny, usnadňovat svým členům přístup k učebním materiálům, umožňovat metodicky propracované vzdělávání učitelů a podporovat tzv. dobrou praxi se zaváděním osvědčené a propracované metodické podpory výuky.

AUČCJ byla založena v roce 2003. Od té doby se uskutečňují pravidelná setkání a semináře, na kterých vystupují učitelé a odborníci z České republiky i ze zahraničí.

Programové zaměření

  • cyklus seminářů zaměřených na jazykové a sociokulturní aspekty při výuce zahraničních studentů.
  • cyklus přednášek zabývajících se jazykovou politikou i všeobecnými lingvistickými problémy
  • workshopy (praktické ukázky výuky a metodických postupů).
  • prezentace nových učebních materiálů.

Poznejte náš tým

Výbor AUČCJ

Mgr. Marie Poláčková

Předsedkyně

PhDr. Pavel Pečený, Ph.D.

Místopředseda

Mgr. Dana Havlíková

Členka výboru

Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D.

Člen výboru

Mgr. Lenka Suchomelová, Ph.D.

Členka výboru

Kontrolní komise

Ing. Petra Žufníčková, DiS.

Mgr. Šárka Hořejší

Mgr. Dott.ssa Dagmar Adami

Organizační tým AUČCJ:

Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D.

Projektový manažer

Ing. Petra Žufníčková, DiS.

Koordinátorka Cyklu školení pro učitele češtiny

Mgr. Dita Dvořáková, Ph.D.

Organizátorka kurzů češtiny pro oprávněné osoby (SIP)

Mgr. Lenka Suchomelová, Ph.D.

Organizátorka setkání & Editorka sborníku

Mgr. Dana Havlíková

Vedoucí metodička

Mgr. et Bc. Vendula Hoření

Tajemnice

17

LET FUNGOVÁNÍ

200+

ČLENŮ Z ŘAD UČITELŮ

500+

TITULŮ V KNIHOVNĚ

4

SETKÁNÍ KAŽDÝ ROK

A proč se ještě připojit?